Avtalsbestämmelser

SecTech_2019_MonitoringCenter_EU

Här kan du hämta våra gällande avtalsbestämmelser.

Avtalsbestämmelser

För samtliga avtal mellan Securitas Technology och kund gäller Allmänna bestämmelser som framgår under länken "Allmänna Bestämmelser Securitas Technology”. 

För avtalad specifik tjänst eller produkt gäller tillämpbara särskilda villkor, se dokument ”Särskilda Bestämmelser” för den specifika produkten eller tjänsten.

Show More

Särskilda avtalsvillkor via partner

Show More

Har du frågor?