Security as a Service

Software, hardware, people i perfekt symbios

Kontakta Jacob Glimhed

Upplev verklig Security as a Service
I mer än sextio år har vi arbetat för att skapa säkra miljöer för våra uppdragsgivare.
Vi har upplevt hur behoven förändrats och genom att noga lyssna på våra kunder har vi alltid kunnat ligga i framkant för att möta deras unika säkerhetsbehov. 
Vi vet att framtidens säkerhetslösningar kommer vara mer intelligenta, flexibla och ständigt utvecklas. Security as a Service är ett begrepp som kan innebära mycket. För vissa är det en ren cybersäkerhetstjänst och för andra handlar det om att managera system på distans. För oss är det mycket mer än så. 

Allt i molnet eller en sömlös mix?
Som användare kommer du inte att märka någon skillnad – förutom att du inte behöver hålla reda på backuper, serverdrift, kyla, uppgraderingar m.m.
Beroende på nivå av serviceavtal du tecknar så har du möjlighet till 24/7-support, med mycket kort inställelsetid.

➔ FLEXIBILITET
Snabb uppstart och skalbara alternativ som alltid är tillgängliga när du behöver dem. Vi anpassar oss efter dina behov. Vi optimerar systemen och ser till att du kan fokusera på din kärnverksamhet.
 

➔ KOSTNADSEFFEKTIVITET
Med en budgeterad månadskostnad får du full kontroll över dina utgifter. Vår lösning är även effektivare vilket minskar behovet av serviceinsatser vilket sparar både tid och pengar.

➔ SÄKERHET
Vår lagring sker i Sverige och vi erbjuder en säker driftmiljö med krypterad lagring och kommunikation. Vår systemövervakning är tillgänglig dygnet runt och vi ansvarar för allt från drift, analys, åtgärd och löpande backuper.

     
➔ HÅLLBARHET
Vi tar ansvar för vår miljö genom att minska energianvändningen och antalet resor för tekniker och installatörer. Med vår lösning minskar du ditt klimatavtryck och bidrar till en mer hållbar framtid.

Vill du veta mer? 
Kontakta Jacob Glimhed

Hosted Services Cloud

  • Uppsättning av säker miljö för att hantera licenser, VPN och mjukvara applikation.
  • Drift och förebyggande underhåll via säkerhetsuppdateringar och backuphantering.
  • Systemet övervakas dygnet runt och vi analyserar, agerar och åtgärdar eventuella inkommande driftstörningar.
  • Du har tillgång till system och inspelat material.
  • Applikation- och enhetsövervakning.

Hosted Services On-Prem

För dig som vill ha en lokal server fast med möjlighet till samma tjänster som i Hosted Services Cloud.
Lösningen kan vara en lokal server eller en hybridlösning för till exempel backuphantering.

  • Samma höga service och säkerhetsnivå.
  • Hårdvaran finns i er egna IT-miljö. Drift, systemövervakning och underhåll hanteras via VPN-krypterad kommunikation.
  • Brandvägg med Tvåfaktorsautentisering.*
  • Applikation- och enhetsövervakning.*

*Tillval

Skräddarsy med unika tillval

Ta reda på mer om Security as a Service

Ladda ned vår SECaaS-broschyr