Anläggningsskötare automatiska brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande

Vår anläggningsskötarutbildning syftar till att bygga förståelse, kunskap och intresse för skötsel och underhåll av brandlarmanläggningen samt utrymningslarm med talat meddelande som en del av byggnadens totala brandskydd.

UTBILDNINGEN

En anläggningsskötare behöver god förståelse och kunskap om sin brandlarmanläggning samt hur denna är en del av byggnadens totala brandskydd. Genom detta kan anläggningsskötaren också ta en aktiv del i företagets arbete med att minska antalet onödiga larm. Enligt SBF 110 är det ett krav att man som anläggningsskötare för automatiska brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande ska vara utbildad.

Målet med vår anläggningsskötarutbildning är att bygga förståelse, kunskap och intresse för skötsel och underhåll av brandlarmanläggningen som en del av byggnadens totala brandskydd.

Numer hålls dessa utbildningar hos Securitas, läs mer och anmäl dig på länken: Utbildning anläggningsskötare brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande | Securitas