Fjärrvideoövervakning

Fjärrvideoövervakning är den idealiska lösningen för ditt företag, för att hålla en kontinuerlig överblick över dina byggnader och markområden.

Varför fjärrövervakning av video?

Traditionella säkerhetssystem är inriktade på att upptäcka möjliga hot och incidenter när de sker, men det bästa är att vara proaktiv för att till och med förhindra att incidenterna uppstår. Då är det nödvändigt att ha en kontinuerlig övervakning av byggnader och områden. Ett sätt att göra detta är att sätta in väktare som ronderar för att upptäcka misstänkta situationer. Kostnaden ökar dock snabbt på detta sätt, och det är inte alltid effektivt, eftersom det är omöjligt att vara överallt samtidigt. Letar du efter ett effektivare sätt att skydda dina tillgångar? Då är kamerabevakningstjänster den avancerade lösningen ditt företag letar efter.

SEC Wall Camera

Hur fungerar fjärrvideoövervakning?

Fjärrvideoövervakning handlar om korrekt samordning av teknik och effektiv utplacering av människor. En kompletterande videorondering skapar mycket större effektivitet till traditionell manuell bevakning. Vid fasta förutbestämda eller slumpvisa tider gör en operatör på Säkerhetscenter en kontroll via kamerorna för att se om det finns avvikelser på plats eller runt byggnaden.

Kamerabevakning är inte bara begränsad till utomhusområden, vi kan även hålla ett öga på insidan. Vi kan till exempel kontrollera om miljön är i ordning, att ingen nedskräpning eller förstörelse har skett eller att delar av fastigheten som inte är larmad inte är tillgänglig.

Fjärrvideoövervakning för att komplettera eller ersätta säkerhetspersonal

Denna effektiva och kostnadsbesparande tjänst kan användas som ett alternativ till bemannad bevakning, men kan också vara ett bra komplement till befintlig säkerhet. Videorondering ger extra ögon till väktaren, som inte kan vara överallt på en gång. Fördelen med videorondering är att den inte går att uppfatta på plats, det är alltså omöjligt för en obehörig person att avgöra om rondering pågår eller ej vilket är uppenbart med manuell rondering. 

Att ersätta eller komplettera den förebyggande väktarronderingen med Securitas Technologys kamerabevakningstjänster ger mer omfattande och effektivare säkerhet samt betydande kostnadsbesparingar. Med dagens teknik är det inte längre nödvändigt att anställa fler väktare för rondering dygnet runt. Kamerabevakningen blir ett viktigt komplement till bemannad bevakning som även gör den effektivare. Kamerabevakning är dessutom aktiv i princip under hela bevakningstiden där manuell bevakning endast täcker väldigt liten del av dygnet.

SecuritasGroup_TechCarOnSite
Fördelar

Fördelar med fjärrvideoövervakning

Show More

Kom igång med fjärrtjänster i dag