Produktion, Transport & Logistik

Säkra anläggningen och skapa en säkrare, hälsosammare miljö för medarbetarna.

Att tänka om säkerhet i produktion och logistik

Säkerhet på produktions- och logistikföretag handlar om mer än att bara säkra utrustning – det handlar om att erbjuda medarbetare en säker miljö. Att hålla anläggningarna säkra och medarbetarna friska utan att orsaka förseningar i leveransscheman kräver en integrerad, automatiserad strategi för både säkerhet och logistik. På Secuirtas Technology förstår vi komplexiteten i de faktorer som spelar in, från storleken på anläggningen, dyra maskiner till de föränderliga skift när hundratals anställda dagligen passerar grindarna. Våra säkerhetsexperter arbetar i nära samarbete med våra kunder för att designa och implementera ett integrerat system som inte bara säkrar anläggningen, utan också hjälper till att hålla medarbetare säkra och friska.

Utmaningar

Säkerhetsutmaningar som tillverkare står inför

När det gäller anläggningssäkerhet inom tillverknings- och logistikbranschen sträcker sig dagens utmaningar från skador på utrustning till spridning av bakterier. Att minska dessa risker och förbättra hälsan och säkerheten för företag och medarbetare kräver ett omfattande tillvägagångssätt.

Varför Securitas Technology?

Experter på tillverknings- och logistiksäkerhet

tab-icon
Går bortom säkerheten

"Säkerhet" har utvecklats till att betyda så mycket mer än fysisk säkerhet - det inkluderar nu medarbetares och besökares hälsa. Medarbetarna vid våra produktionsanläggningar är avgörande för att världen ska gå framåt, så deras hälsa har högsta prioritet. Securitas Technology undersöker de specifika hälsobarriärer som tillverkare står inför, från hektiska skift till närkontakt i produktionsflödet, och arbetar mot innovativa lösningar.

tab-icon
Samarbete med branschledare

Våra säkerhetsexperter på Securitas Technology har inte bara decennier av kombinerad erfarenhet av att designa system för produktionsanläggningar, de ger också en djup förståelse för vad samarbete innebär. Vi bygger långsiktiga partnerskap med våra kunder, inklusive många CAT-återförsäljare, så vi verkligen förstår de branschspecifika behoven.

tab-icon
Fokus på att möta kundens behov

Att hitta rätt produkt för en anläggning kräver en djupgående förståelse för anläggningens behov. Våra säkerhetsexperter arbetar nära våra kunder för att lära känna de specifika kraven och kommer att överväga behoven av skalbarhet, funktionalitet, funktioner och eventuella speciella krav innan de föreslår den mest kostnadseffektiva lösningen.

Skydda er verksamhet i dag