Validrone™

Validrone™ är vår produktlinje av lösningar för detektering och positionering av drönare och deras piloter.

Validrone™ är vår produktlinje av lösningar för detektering och positionering av drönare och deras piloter.

De senaste åren har försäljningen av drönare ökat. Marknadsprognoser visar att över 20 miljoner drönare har sålts över hela världen. Ökad användning av drönare innebär också ett ökat hot mot exempelvis flyg, försvar och anläggningar som fängelser och idrottsarenor.

Hotet från drönare kan delas in i fem kategorier, baserat på motiv och användartyp:

  • Verksamhetsspionage (insamling av upplysningar)
  • Hackerangrepp (avlyssning, cyberattacker m.m.)
  • Transport (smuggling vid t.ex. fängelser och gränser)
  • Angrepp (terrorangrepp, skadegörelse, maximal skada)
  • Hobby (risk för kollision, personskada, känsliga anläggningar)
Validrone Camera looking at Drone detection

Avbryt intrånget och stoppa piloten med hjälp av detektering och positionering

Med Validrone™ kan du detektera och positionera piloten till drönaren, vilket gör det möjligt att agera och där med avbryta intrånget. Detta är det mest effektiva sättet att stoppa drönaren och skydda sig mot intrång.

Vår drönardetektering Validrone™ finns i två olika versioner

Det är enkelt att komma igång med Validrone! Vi erbjuder två olika lösningar, allt från det grundläggande mindre skyddet till den stora och avancerade versionen. Det gör att alla företagsstorlekar kan ingå – både vad gäller kostnad och uppfyllande av det specifika behovet.

Tala med en expert

Validrone Installation by Technician
SV:Validrone enter.jpg

Validrone™ Advanced

Flaggskeppet Validrone™ Advanced består av en sensor som har en räckvidd på upp till 2 km radie, flera sensorer kan introduceras till systemet för att utvidga täckningsområdet. 3D-positionering, VMS-integration och automatisk PTZ-styrning är ytterligare funktioner som Validrone™ Advanced erbjuder. Dessutom är det möjligt att svart - och vitlista drönare, det innebär att egna drönare kan dokumenteras och därmed inte orsaka oönskade larm. Användare med flera anläggningar har möjlighet att se om samma drönare detekteras på flera platser. Validrone™ Advanced är lämplig för medelstora och stora anläggningar så som sportarenor, större fängelser, kraftverk och flygplatser.

LADDA NED DATABLAD

Validrone™ 

Validrone™ är en snabbt implementerbar drönardetekteringssensor som levererar larm och realtidsrapportering över luftrummet. Tjänsten är begränsad till ett detektionsområde på maximalt 250 x 250 meter. Vilket är lämpar sig väl för små och medelstora anläggningar, såsom kontorsbyggnader, fabriker, datacenter och mindre fängelser och kriminalvårdsanläggningar.

LADDA NED DATABLAD

SV fängelse.jpg

Lär dig mer om hur Validrone™ kan vara en lösning för ditt företag. Låt oss utföra en förstudie på din anläggning i din miljö, så att lösningen kan testas i de korrekta förhållandena.

Gör en förstudie

Är ditt företag eller din organisation redo att hantera riskerna med drönare? Våra branschspecifika riskbedömningar är skräddarsydda för att utvärdera risker med drönare, undersöka ditt luftrum och rekommendera riskreducerande lösningar.

LADDA NED PRODUKTBLAD OM FÖRSTUDIE

Arial Photo of City Infrastructure used for Validrone Example

Förstå risken för oönskade intrång av drönare: Var ska man börja?

Risken för oönskade drönarintrång ökar i takt med att den globala drönarflottan växer. Detta är en utmaning som många företag och organisationer står inför – hur kan vi minska risken för illegala och oönskade drönaroperationer?

 Vi har nu tagit fram en förstudie som fokuserar på att identifiera de risker och utmaningar som finns i ett specifikt luftrum.

Alla anläggningar kan attackeras av drönare, nedan är några exempel på särskilt utsatta platser och anläggningar:

Drone shot flyover of barbed wire with a drone in the shot

Fängelser och kriminalvårdsanstalter

Vi ser en ökande tendens att smuggla in otillåtet gods i fängelser, där drönare är ett tillvägagångsätt. Med Validrone kan man få vetskap om smuggling är på gång eller om en genomsökning av gården är aktuell.
Photo of a Stadium used for Validrone Example Usecase

Stadion / Arena

Att matcher eller konserter stoppas på grund av drönare är i sammanhanget det minsta problemet. Vi anser att du som besökare ska kunna känna dig trygg och inte behöva oroa dig för närvaron av obehöriga.
Photo of Airplane in an Aiport used for Validrone Usecase Example

Flygplatser

Flera exempel har setts på flygplatser som måste stänga under kortare eller längre perioder på grund av drönarbesök. Det är välkänt att en drönare kan utgöra en potentiell fara för flygplan och dess passagerare, varför upptäckt är avgörande.
Photo of Pipelines for Energy and Infrastructure Examples

Större industrier

Infrastruktur är en viktig del av samhället. Många industrier är kritiska för lokalsamhället, varför de måste skyddas effektivt – även mot risker från drönare.

Kom igång med Validrone™ i dag