Hosted Services

Hosting och Remote Management är mycket efterfrågade. Dra nytta av de nya möjligheterna inom SaaS, VMaaS och Cloud-tjänster för en mer flexibel, säker och kostnadseffektiv drift av dina säkerhetslösningar.

Intelligenta Cloud-lösningar för din verksamhet

Våra lösningar inom Hosted-Services är främst fördelaktiga att använda för er som:

  • Inte har ett lokalt dedikerat serverrum/miljö, eller som behöver flexibilitet som helt enkelt inte är möjligt med traditionella servermiljöer
  • Har höga krav på IT-, nätverks- och cybersäkerhet
  • Önskar enbart löpande driftskostnader i stället för både en större investering vid uppstart + löpande driftskostnader

Hosted Services kan integreras med alla våra befintliga applikationer och möjliggör skräddarsydda integrationer. Givetvis kan det anpassas till både nuvarande och framtida behov - något som är sällsynt med vanliga helhetslösningar.

Stack of drives in datacenter

Vad är Hosted Services?

Hosted Services är en säker och kostnadseffektiv tjänst, där vi tillhandahåller back-end-servrar och därmed eliminerar behovet av att installera, underhålla och uppgradera dessa på plats. Istället för att installera servrar och perifera IT-komponenter lokalt hanterar vi dessa i vår moderna och säkra IT-miljö.

Ni kommer inte att uppleva någon skillnad – Men, ni slipper hålla koll på backup, serverdrift, kylutrustning, uppgraderingar och drifttid. Beroende på vilken tjänstemodell ni väljer har ni möjlighet att få upp till 24/7-support, med en mycket kort SLA och svarstid från vårt Hosting-team.

KONTAKTA OSS FÖR ATT VETA MER

Molnbaserade videolösningar

Hosting och fjärradministrationstjänster är något som den senaste tiden ökat i efterfrågan. Dra nytta av våra erbjudanden inom molntjänster för en mer flexibel, säker och kostnadseffektiv drift av dina säkerhetslösningar. 

SecTech_2023_US x RLL_Brand Agnostic Dome Cam-1680

Ökad säkerhet

Vi tar över ansvaret för driften av dina säkerhetslösningar, från början till slut. Med avancerad teknisk övervakning (System Service Assurance) övervakas alla enheter och komponenter i molnet, så vi snabbt får indikation om en enhet eller tjänst inte fungerar – eller om det är dags att uppgradera eller byta ut. Oftast har vi redan identifierat och åtgärdat ett fel innan ni upptäcker att det har varit ett problem. Ökad redundans uppnås genom att lagra data på mer än en fysisk plats, vilket ökar stabiliteten under hela driftperioden.  

Vi säkerställer kontinuerlig implementering av säkerhetsuppdateringar och underhåller både applikationer, operativsystem och disklagring, och som tillval även IP-ansluten platsutrustning. Så mycket arbete som möjligt utförs på fjärr vilket ökar servicegraden samtidigt som bland annat reskostnader elimineras. Vid de fall vi ändå måste komma ut på plats kan det arbetet utföras snabbare eftersom analys av felet redan gjorts, servicearbetet lokalt blir då effektivare.

A blue cyber-net above a city

Proaktiv snarare än reaktiv

Vi uppgraderar kontinuerligt våra back-end-system, och ser till att ni alltid har en fullt underhållen och fungerande lösning. Under hela avtalets löptid skyddar vi även er data mot obehörig åtkomst  och vi använder oss alltid av de bästa cybersäkerhetsverktygen.

Det är livsviktigt att ni kan vara trygga med att er data alltid är säkrad – och att det alltid finns en backup vid oförutsedda händelser. Det är därför säkerhet i vår värdmiljö är vår högsta prioritet.

Kostnadseffektivt

Med Hosted Services känner ni till era kostnader, varje månad. Ni behöver inte oroa er för att investera i hårdvara som fysiska servrar, hårddiskar etc. Ni behöver inte oroa er för drift av nedkylnings- och UPS-system i era egna servermiljöer.

Vi är fullt engagerad i drift och redundans, så att ni kan fokusera på kärnverksamheten. Det är lätt att skala upp eller utöka om kapacitetskravet ändras, eller om företaget expanderar till fler fysiska platser - eller skala ner om det behövs. Genom att använda modern teknik uppnås en mer kostnadseffektiv drift och underhåll, vilket minskar behovet av fasta personalresurser.

SecTech_2023_Global_Team Working with Tony_Dots

Miljövänligt och driftsmart

Med molnbaserade servermiljöer uppnås en mer energivänlig miljöpåverkan, eftersom vi effektivt kan samla driften av flera anläggningar på ett ställe, vilket dessutom minskar det totala behovet av personalresurser.  

Det finns inte heller något behov av dyra kylsystem i lokala serverrum för dina säkerhetslösningar. Genom att minska ditt koldioxidavtryck då fler kan dela på lösningarna blir din verksamhet mer miljömedveten

SKICKA EN FÖRFRÅGAN

Vilka typer av lösningar fungerar inom Hosted Services?

Alla tekniska lösningar vi tillhandahåller, oavsett om det är inbrottsskydd, passerkontroll eller videolösningar, kan dra nytta av våra Hosted Services. Om ett managementsystem är kopplat till din säkerhetslösning kan det vara värd.

Vi stödjer allt från mindre anläggningar till större komplexa multisite-system med hundratals enheter.

Kom igång med Hosted Services från oss