Konsulttjänster

SecTech_2023_FR_France Shoot_May 2023-2177

Optimalt säkerhetsarbete med våra konsulter

Med hjälp av våra konsulter kan kunderna skapa rätt förutsättningar för riskhantering och därmed bedriva ett lönsamt och kostnadseffektivt säkerhetsarbete. Detta ska skydda verksamhetens tillgångar och varumärke, samtidigt som omgivningens förtroende stärks och sannolikheten att uppnå affärsmålen ökar. Vår breda erfarenhet av säkerhet, brandskydd och riskhantering gör att vi kan erbjuda rådgivning och tjänster på både operativ, taktisk och strategisk nivå. 

Top view in office while people having a meeting
Till dig som konsult

Konsultportalen

I Securitas Technology's kostnadsfria Konsultportal hittar du som konsult information om system och tjänster 
vi tillhandahåller i form av bland annat produkt-/tjänsteblad och planeringsanvisningar. Portalen blir ett 
stöd för dig i ditt arbete att projektera brand-, säkerhets- samt låslösningar för er kund.
Som ett komplement till portalen har Securitas Technology tillsatt en Technical Program Manager som kan 
supportera och vara rådgivande inför era val eller frågor gällande system och lösningar vi tillhandahåller. Vår Technical Program Manager finns där för dig som konsult.

Registrera dig i konsultportalen
Namn
Stad
Genom att skicka in dina uppgifter accepterar du att vi använder din data i enlighet med vår sekretesspolicy och vårt behov av att kommunicera med dig via e-post eller telefon för att slutföra denna begäran.

Logga in i konsultportalen