Fjärrbevakningstjänster

Med fjärrbevakningstjänster har du ett professionellt fjärrsäkerhetsteam som kan utföra alla traditionella säkerhetsvakttjänster till en bråkdel av kostnaden för säkerhetsvakter på plats.

BÄTTRE SÄKERHET FÖR EN BRÅKDEL AV KOSTNADERNA

Fjärrbevakningstjänster

För många företag är övergången till fjärrtjänster fortfarande ett stort steg eftersom det kräver både vision och ett visst mod. Letar du efter sätt att kostnadsbespara utan att offra säkerheten? Då är det här lösningen ditt företag letar efter. Vårt Säkerhetscenter erbjuder ett brett utbud av säkerhetstjänster. På så sätt säkerställer vi att ditt företag är skyddat när som helst, var som helst.

 
 

 

 

SecTech_2019_MonitoringCenter_EU_3

På grund av coronapandemin vet vi att vi kan göra mycket mer på distans än vi tidigare trodde. Detta är inget nytt för säkerheten; många uppgifter som personer på plats utför, såsom väktare, receptionister och annan personal, kan sedan flera år tillbaka tas över av vårt Remote Team på Säkerhetscenter. Beläggningen i många fastigheter är mycket lägre än tidigare och de flesta företag räknar aldrig med att återgå till den gamla nivån. Desto större anledning att titta på hur affärsprocesser, som säkerhet, kan bli billigare och effektivare.

På vårt Säkerhetscenter kan vi ta över många uppgifter från de anställda på plats, genom att kombinera säkerhetsteknik som kamera-, inbrotts- och passersystem med mänsklig övervakning. Vi kan till exempel ta över passerkontroll, tillsynsronder, öppnings- och stängningsövervakning och även Facility Management på distans. Med vår fjärrbevakningstjänst har vi dygnet runt ögonen på alla delar av din verksamhet, detta säkerställer högre säkerhet till en bråkdel av priset för människor på plats.

Upplev kraften med fjärrövervakning

BÄTTRE OCH MER EFFEKTIV SÄKERHET

Personalen på plats kan bara vara på en plats åt gången, vilket gör en full överblick över platsen och/eller byggnaden omöjlig. Fjärrbevakning kombinerar smart teknik med mänsklig övervakning: alltid och överallt en överblick över alla situationer och snabb hantering av incidenter.

STORA KOSTNADSBESPARINGAR

Användningen av modern säkerhetsutrustning i kombination med mänsklig övervakning och fjärringripande ger betydande besparingar. Det är inte ovanligt med situationer där kostnaden för säkerhet kan sänkas med en tredjedel.

TILLGÄNGLIG NÄR SOM HELST, ÖVERALLT

Att upprätthålla samma nivå av säkerhet och service när som helst, var som helst, utan att behöva anställa människor: Fjärrövervakning gör det möjligt. Från vårt Säkerhetscenter sköter vi uppgifter som säkerhetsvakter, receptionister och anläggningspersonal 24 timmar om dygnet.

UTNYTTJA KVALITET OCH ERFARENHET

Vi har tillhandahållit dessa tjänster till ett brett spektrum av kunder i flera år, våra operatörer utbildas kontinuerligt för att svara effektivt och exakt i alla situationer. Med fjärrbevakning drar du nytta av denna kvalitet och erfarenhet.

Fjärrbevakningstjänster

Lär känna våra fjärrbevakningstjänster

Tjänster som normalt kräver närvaro av en anställd kan hanteras av operatörer från vårt Säkerhetscenter.

Larmverifiering

Utan möjlighet till verifiering är det svårt att skilja ett skarpt larm från ett falsklarm. Med larmverifiering kan våra operatörer inom några minuter bedöma om det är ett falsklarm eller om en åtgärd behöver vidtas. Ingen behöver vara på plats. Detta sparar både tid och pengar på så sätt att inga kostnader behöver uppstå när ingen åtgärd krävs. Kostnader begränsas när något kan stoppas tidigt eller till och med förhindras.

Video surveillance monitoring system
Man watches video surveillance feed

Videorondering

Även om ett larm inte har utlöst kan det vara önskvärt att ha koll på saker och ting. Väktare på plats har varit det traditionella sättet att bedriva sådan kontroll. Detta kan även göras på distans av vårt Säkerhetscenter; med jämna eller slumpvisa mellanrum kontrolleras områdets kameror för att säkerställa alltfrån säkerheten på plats till miljöaspekter eller själva tekniken.

Fjärrpasseringskontroll

Som företag vill man ha kontroll över vem som får vistas i sina lokaler. Fjärrpasseringskontroll är ett utmärkt komplement till passerkontrollösningar. Genom att kombinera kamerabevakning och porttelefon med passersystemet kan vårt Säkerhetscenter verifiera den som vill ha tillträde och öppna dörrar, grindar och bommar på distans.

Tapping card on keypad for access
SecTech_2020_SecurityMon_US_1

Fjärringångs- och utgångskontroll

Som arbetsgivare kommer du att göra allt du kan för att hålla medarbetarna säkra, oavsett om det är en butiksanställd som öppnar butiken tidigt på morgonen ensam, eller en som är den sista som jobbar på kontoret på kvällen. Med fjärröppnings- och stängningsinstruktioner kan vårt Säkerhetscenter bidra till att göra arbetet tryggare och säkrare för dina anställda, dygnet runt.

Anläggningsskötare på distans

Väktare på plats kan ha många uppgifter som de ansvarar för, ofta även anläggningsuppgifter. Många av dessa uppgifter kan helt eller delvis tas över på distans, såsom att övervaka säkerhetssystem eller signalera och följa upp reparations- och rengöringsaktiviteter.

Schade Inbraak

Ta reda på mer om fjärrbevakningstjänster för ditt företag

   KONTAKTA OSS