SaaS

En helhet som är större än prylar och tjänster

Publicerad
Header image for SaaS solution page
Security as a Service.

Vårt uppdrag, sen mer än 60 år, är att skapa säkra och trygga miljöer för företag, anställda och kunder – liksom för organisationer, förvaltningar och den breda allmänheten. Vi har gått från att utveckla mer och mer avancerade teknik för bland annat kameraövervakning, inbrott-, brand- och passersystem – till att under de senaste åren binda ihop alla system i integrerade molnlösningar. Ofta med stöd av vårt Säkerhetscenter, dit uppdragsgivare outsourcat delar av sitt säkerhetsarbete.

Men hur blir det i framtiden?
Framtiden är alltid svår att sia om, speciellt när det gäller teknik. Tänk bara på hur Chat GPT och AI plötsligt är på allas läppar. Men några saker vågar vi påstå; Integreringen av tjänster, produkter och lösningar har bara börjat. Våra utvecklingsteam arbetar nu stenhårt på att förstå hur vi bättre kan integrera – inte bara tjänster, produkter och lösningar – utan även människans del i detta.

Helhet får en ny innebörd, där det tidigare handlat om ett system i molnet så betyder det idag att vi måste förstå hur mjukvara, hårdvara och människor kan samverka för verkligt sömlösa säkerhetslösningar. Där det inte räcker med teknisk kompetens utan även krävs förståelse för mjuka värden som beteenden – hur människan agerar – det kan vara i en företagskultur eller i ett samhälle. Inget system är starkare än dess svagaste länk.

Ja, AI kommer få en viktig roll
Det har AI faktiskt redan, i många av våra system sitter idag smarta AI-lösningar för att blixtsnabbt kunna övervaka vad som skulle ta människan år att snappa upp. AI hjälper säkerhetsansvariga genom att presentera det i tydlig, lättförståelig grafik för att man ska kunna sätta in åtgärder innan det hunnit bli reella incidenter. Proaktivitet är viktigt, och mer och mer sofistikerade AI-system kommer ge allt bättre indikationer i allt tidigare skeden. Utvecklingen har bara börjat.

Säkerheten i molnet – hur säkert är det?
Den frågan var vanlig för 4-5 år sedan. Idag börjar allt fler inse att molnet faktiskt erbjuder högre säkerhetsnivåer och ökad flexibilitet. Men det ställer nya krav på säkerhetstänkandet. IT blir blodomloppet som håller liv i hela säkerhetsorganismen. Det ställer högre krav på både kompetens, kapacitet och mjuk- och hårdvara. Bygger man en molnlösning från grunden rätt, med ett strategiskt helikopterperspektiv, så finns mycket att vinna i både ökad säkerhet och möjligheter att åstadkomma saker som tidigare inte varit möjligt.

Security as a Service
Mängden data ökar konstant, men det finns smarta sätt för säkerhetsansvariga att bibehålla kontrollen. Genom att se säkerhet som en tjänst man tillhandahåller organisationen så binder man sig inte i specifika tekniker utan kan tänka fritt och hela tiden bevaka vad som är ”best practice”. Security as a Service möjliggör för organisationer att säkerställa att man har tillgång till den senaste tekniken och lösningarna.

Framtiden ger hopp
På Securitas Technology är vi minst sagt exalterade över det vi ser är på gång. Hur ny teknik, dataanalys och maskininlärning kommer att göra det allt enklare att identifiera och hantera specifika hot och risker – redan innan de uppstår. Och det oavsett om det gäller hårdvara, mjukvara eller människor. Utvecklingen står inte still – och det gör inte heller vi.

Vill du veta mer om vad som händer runt hörnet så hör av dig. Vi längtar efter att få berätta mer om vad som händer och hur Security as a Service gör det enklare att utveckla ert säkerhetsarbete.