Business Security

Gebruik de kracht van AI en IoT om jouw bezittingen proactief te beveiligen

Published
Aerial view of nighttime city with graphic overlay.
Gebruik De Kracht Van AI En IoT Om Jouw Bezittingen Proactief Te Beveiligen

Door Artificiële Intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) te combineren, beschikken bedrijven over de juiste tools om fysieke bedrijfsmiddelen op een andere manier te gaan gebruiken. Bedrijven die deze technologieën combineren, kunnen de waarde verhogen en tegelijkertijd de risico's verminderen.

Hoe werken IoT en AI samen?

Volgens een onderzoek van Accenture beschouwt bijna 80% van de bedrijven AI als een essentieel of secundair onderdeel van IoT. Het datavolume en de snelheid waarmee gegevens door IoT worden gegenereerd, zijn te uitgebreid en te overweldigend voor de mens om deze te kunnen verwerken. AI helpt ons deze gegevens snel te interpreteren en te gebruiken voor een snelle besluitvorming. Dit zijn de voornaamste toepassingen waarin beide samen worden gebruikt:

  • Verplicht en verwacht onderhoud;
  • Verbeteren van de gebruikerservaring;
  • Herkennen en interpreteren van beelden;
  • Natuurlijke verwerking van taal

In de enquête werden de volgende voordelen van de combinatie IoT en AI het vaakst benoemd: hogere productiviteit en efficiëntie, nauwere klantrelaties en een betere veiligheid en beveiliging.

Deze positieve gevolgen versterken elkaar ook. Een bedrijf uitgerust met IoT kan bijvoorbeeld voorspellen wanneer een machineonderdeel moet worden vervangen, waardoor kostbare downtime wordt voorkomen en het onderhoud efficiënter kan worden uitgevoerd.

Als we daar AI-analyses aan toevoegen, wordt de besluitvorming verder verrijkt en wordt een antwoord gegeven op vragen zoals: Heb je gelet op de verwachte prestaties en verbeteringen in het ontwerp van apparatuur, vanaf welk moment is het verstandiger om een machine te vervangen in plaats van een onderhoud uit te voeren?

Gebruikscases met AI en IoT

Bedrijven gebruiken deze technologieën in de productie, de logistiek en de retail om bepaalde voorspellingen te doen over hun activiteiten en een concurrentievoordeel te behalen. Dit vermindert de risico’s in de besluitvorming.

Productie

Om de kwaliteit te garanderen kunnen fabrikanten IoT en AI gebruiken om realtime beelden van een productielijn te analyseren en de output te identificeren die niet aan hun normen voldoet. Deze producten worden dan automatisch omgeleid voor herbewerking of vernietiging. Zo wordt de kwaliteit beter, wordt verspilling van materialen tegengegaan, daalt het aantal retourzendingen en verbetert de klanttevredenheid. Sommige bedrijven werken misschien al met videoanalyses in hun beveiligingsinfrastructuur. Kwaliteitscontrole is een bijkomende toepassing van deze technologie.

Bewakingssystemen worden ook waardevoller. AI kan gegevens afkomstig van sensoren, zoals spanning, vochtigheid of de aanwezigheid van mensen kruisen met de verwachte gebruikspatronen (bijvoorbeeld met het weer, het tijdstip van de dag of andere factoren). Deze informatie helpt het systeem om een dringend probleem snel te herkennen. Zo zullen meldingen van hevige regenval samen met een hoge vochtigheid op een site waarschijnlijk duiden op een defecte pomp en niet dat de schoonmaker aan het dweilen is.  

Logistiek

Just-in-time leveringsketens worden naadloos dankzij IoT-sensoren en AI-analyses. De waardeketen van inkoop tot leverancier, het magazijn en de distributie worden steeds nauwer verweven. Dit zorgt voor een snelle en constante productie, strakkere hand-offs en een beter evenwicht tussen vraag en aanbod, met kostenbesparingen, hogere winstmarges en grotere wendbaarheid tot gevolg.

Retail

Handelaren kunnen hun anti-diefstalprogramma's versterken met behulp van IoT en AI.  Artificiële intelligentie kan sensorgegevens, videobeelden, het gedrag van werknemers en klanten en gebeurtenissen in verkooppunten analyseren om patronen op te sporen die duiden op diefstal. De zones met het hoogste risico zijn kassa's, ingangen en voorraad. Wanneer klanten bijvoorbeeld door de ingang naar buiten gaan, kan dit een teken zijn van winkeldiefstal. Richtingdetectiesensoren zijn dus een belangrijk hulpmiddel. Aan zelfscankassa’s kunnen de videobeelden van de artikelen in het mandje van een klant worden vergeleken met de scangegevens van de terminal. Zo kunnen producten worden opgespoord die niet werden gescand of die in een winkelkarretje zijn blijven liggen. Het analyseren van videobeelden kan ook verdacht gedrag van medewerkers aan het licht brengen, zoals een terugbetaling uitvoeren wanneer er eigenlijk geen klant aan de kassa staat.

Top ontwikkelingen om bedrijfsmiddelen te beveiligen

Wanneer ondernemingen deze technologieën inzetten, kunnen ze de bestaande infrastructuur en andere middelen gebruiken om meer bruikbare inzichten te genereren. Zo stijgt het totale rendement terwijl de bezittingen worden beschermd.

Alarmoplossingen met IoT en AI kunnen een menselijke reactie op meldingen vereisen, want valse alarmen en een grote hoeveelheid aan meldingen kunnen leiden tot een hoog onnodig aantal meldingen. De bestaande monitoring- en bewakingsinfrastructuur die wordt gebruikt om bedrijfsmiddelen te beveiligen, kan dan een extra informatielaag bieden, zodat belangrijke gebeurtenissen niet over het hoofd worden gezien. Op deze manier biedt jouw investering in de beveiliging van jouw bedrijfsmiddelen een toegevoegde waarde in de vorm van flexibiliteit en wendbaarheid.

Bovendien kunnen bedrijven een scala aan gegevensbronnen integreren, als aanvulling op de interne informatie, om waardevollere inzichten te verkrijgen naarmate de technologie vordert, bijvoorbeeld weersvoorspellingen, openbare gegevens, economische vooruitzichten en informatie over politieke risico's. Bedrijven kunnen dan beter anticiperen op problemen met leveranciers, de productie, schommelingen in de vraag, knelpunten in het transport en trends in de sector. Door deze informatie te kruisen met interne gegevens, krijgen gebruikers een 360°-beeld van hun bedreigingen en concurrenten.

AI en IoT maximaal benutten

Naarmate bedrijven hun digitale transformatie versnellen, wordt het essentieel om proactief te kunnen handelen. Het beveiligen van bedrijfsmiddelen gaat verder dan alleen reageren op gebeurtenissen, maar draait om een proactieve en voorspellende aanpak. De combinatie van artificiële intelligentie met het Internet of Things is een cruciale stap om het maximale uit bedrijfsmiddelen te halen en de risico’s te verminderen.

Lees meer over hoe Securitas Technology jou kan helpen om jouw bedrijfsmiddelen te beveiligen.

 

Disclaimer: By using the Blog section of this website (“Blog”), you agree to the terms of this Disclaimer, including but not limited to the terms of use and our privacy policy. The information provided on this Blog is for informational purposes only. Such information is not intended to provide advice on your specific security needs nor to provide legal advice. If you would like to speak to a Securitas Technology representative about your specific security needs, please contact us.