Wettelijke vermeldingen

Securitas Technology BV, met zijn ondernemingsnummer 0541.717.482 is een door het Ministerie van Binnenlandse zaken vergunde onderneming voor Alarm en Camerasystemen.