Videoverificatie 

Bespaar tijd en geld met de videoverificatie van Securitas Technology.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Ons team helpt u graag verder.

Videoverificatie voor uw bedrijf

Wist u dat de meeste alarmen die afgaan, vals zijn? Daarom heeft Securitas Technology de ideale oplossing voor uw bedrijf. Aan de hand van videoverificatie kan de meldkamer binnen enkele minuten inschatten of het gaat om een vals alarm of dat de hulpdiensten ingeschakeld moeten worden. Daarvoor hoeft niemand ter plaatse te komen. U bespaart dus tijd en geld door videoverificatie in te zetten voor uw bedrijf.

Waarom gebruikmaken van videoverificatie?

Alarmverificatie wordt al decennialang ingezet in de beveiligingsbranche, om te kunnen bepalen of een alarm vals is of dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Dat kan op verschillende manieren geverifieerd worden, namelijk door gebruik van de techniek vanuit de meldkamer tot het aansturen van beveiligers.

Niet alle methoden zijn echter even betrouwbaar. De traditionele manieren bieden bijvoorbeeld onvoldoende informatie om op afstand te kunnen inschatten hoe er gehandeld moet worden. Wanneer beveiligingspersoneel ter plaatse moet worden ingezet, kunnen de kosten al snel oplopen. Daarnaast geeft de politie een lagere urgentie aan niet geverifieerde alarmsystemen om te voorkomen dat hulpdiensten onnodig moeten uitrukken.

Daarom is het van cruciaal belang om snel te zien wat een alarm doet afgaan en vast te stellen of het daadwerkelijk een aanwezige bedreiging is. Bedrijven hebben dus baat bij een geavanceerde oplossing die de druk op bedrijven en hulpdiensten kan verminderen.

Effectiviteit van videoverificatie 

De meeste valse alarmen ontstaan door mensen die niet weten hoe het alarmsysteem werkt en die niet beschikken over de middelen of bevoegdheid om een alarm te annuleren. In de loop der jaren heeft de beveiligingsindustrie veel effectieve strategieën ontwikkeld om valse alarmen te verminderen en gebruikersfouten te verifiëren. Sommige van deze strategieën zijn gericht op het beveiligingssysteem en andere strategieën weer op de meldkamer.

Hoe effectief deze strategieën ook zijn, om valse alarmen te kunnen verminderen geven ze geen antwoord op de centrale vraag of er sprake is van een misdaad. In het beste geval verminderen deze methoden de twijfel over een vals alarm in plaats van een legitiem alarm te verifiëren. Echte alarmverificatie is alleen mogelijk wanneer een operator in de meldkamer duidelijk kan vaststellen dat er mensen aanwezig zijn en de kans groot is dat er een misdrijf gaande is.

Een duidelijk beeld met videoverificatie

Onze eigen meldkamer heeft baat bij volledige videobevestiging, zo kunnen de operators namelijk een duidelijker beeld schetsen. Videotechnologieën leveren informatie die cruciaal is voor de verificatie van lopende misdrijven en stellen de meldkamer in staat om snel de menselijke aanwezigheid te bevestigen. Door deze snelle vaststelling kan het proces van het beoordelen van dreigingsniveaus in gang worden gezet. Dit proces kan er toe leiden dat de hulpdiensten met voorrang worden uitgezonden voor een misdrijf dat aan de gang is.

Deze verificatiesystemen stellen getraind personeel in staat om een oordeel te vellen over de vraag of er al dan niet een misdaad gaande is. Deze specialisten kunnen zelfs andere kritische informatie doorgeven aan hulpdiensten, zoals een beschrijving van de situatie op basis van wat ze kunnen zien (bijvoorbeeld het aantal indringers, wijze van binnenkomst, of ze al dan niet gewapend lijken, enz.). Deze informatie kan levens redden en benadrukt verder het belang van visuele alarmverificatie.