Remote Services

People in security monitoring room

Jouw beveiliging op afstand

Voor jouw veiligheid beschik je over een beveiligingssysteem, aangepast aan jouw behoeften en aan de risico’s die je wenst te vermijden (inbraak, brand, technische industriële risico’s, etc). In geval van bijvoorbeeld inbraakdetectie of brandalarm, moet je op iemand kunnen rekenen die de situatie op een efficiënte manier kan beheren. Iemand die snel kan nagaan of het een reële inbraak betreft of een loos alarm, sigarettenrook of een oplaaiende brand, iemand die de mogelijkheid heeft snel hulpdiensten in te schakelen. Maar met een beveiligingssysteem kun je veel meer: onze alarmcentrale kan op afstand taken van beveiligingsbeambten of receptionisten overnemen: Remote Services.

Wat zijn Remote Services?

Remote service impliceert een volledige waaier aan diensten die de alarmcentrale op afstand voor de klant kan bieden. Van alarmverificatie tot virtuele surveillance en het binnenlaten van bezoekers en voertuigen. Een professionele ploeg, steeds voor jou paraat.

Bij Remote Service koppelt STANLEY Security beveiligingssystemen voor inbraak, brand, cameratoezicht,  toegang en intercom in een security management-platform. Zo integreer je de complete beveiliging in één keer in je hele netwerk: zelfs in meerdere landen. Onze eigen alarmcentrale is binnen deze toepassing een permanente back-up voor jouw beveiligingssysteem. Bij een calamiteit staan onze professionele operators 24 uur per dag klaar voor een optimaal beheer van je bedrijfsinfrastructuur, maar ook voor niet-urgente werkzaamheden kun je op ons rekenen. Een garantie voor ononderbroken prestaties.

Welke Remote Services bieden wij?

Wil je alvast een korte ‘sneak preview’ van wat onze alarmcentrale allemaal kan bieden? Hieronder vind je een greep uit onze waaier van oplossingen op afstand:

Dagelijks beheer van het beveiligingssysteem

Onze helpdesk kan je bijstaan bij het beheer van het systeem, of dit deels of volledig overnemen.

Proactief beheer en onderhoud

Cloud based oplossingen gaan proactief op zoek naar defecte componenten en kunnen remote onderhoud uitvoeren.

Remote Guarding

Remote Guarding is een verzamelterm voor een aantal beveiligingsdiensten die op afstand uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan virtuele open- en sluitbegeleiding: een operator bekijkt via videobeelden of de omgeving veilig is voordat een winkel wordt geopend, of personeel het pand verlaat. Andere Remote Guarding oplossingen zijn STANLEY Guard (virtuele beveiliging van personeel dat alleen werkt) of virtuele bewakingsrondes.

Alarmafhandeling en videoverificatie

Veel alarmen zijn vals. Om niet onnodig in actie te komen, kunnen operators in de alarmcentrale via camerabeelden beoordelen of het om een vals alarm gaat of dat hulpdiensten ingeschakeld moeten worden. In geval van vals alarm, kan de operator het systeem weer resetten en inschakelen.

Toegangscontrole

Door toegangscontrole in het bewakingssysteem te integreren, kan ook op afstand toegang worden verleend. Na verificatie via intercom of video kunnen deuren en/of slagbomen worden geopend.

STANLEY Guard

Met de STANLEY Guard app kunnen wij mensen via hun eigen mobiele telefoon veilig houden. Collega’s die alleen aan het werk zijn en zich onveilig voelen, kunnen gemakkelijk onze alarmcentrale waarschuwen, zodat er snel hulp is.

Geïnteresseerd? Een gesprek beginnen