Overheid

Woman holds up hand in pledge

Zowel de overheidsdiensten als de lokale overheden hanteren hoge veiligheidsstandaarden. Het is immers hun primaire taak om burgers veilig te houden en kritieke infrastructuur te beschermen.

STANLEY Security helpt lokale overheden en ondernemingen bij het beschermen van mensen en eigendommen en helpt criminaliteit vroegtijdig te signaleren. Met integrale beveiligingsoplossingen van hoge kwaliteit, wordt snellere informatieoverdracht gefaciliteerd en het veiligheidsbeleid versterkt.

Lokale overheden

Gemeenten, ondernemingen, hun diensten en beheersinstanties: allemaal zoeken ze naar nieuwe vormen van urban security die de openbare orde handhaven en rekening houden met de privacy van inwoners. STANLEY Security ondersteunt deze veiligheidsambities. We helpen lokale overheden en hun diensten met vooruitstrevende beveiligingstechnologie nieuwe beveiligingsstandaards te ontwikkelen. 

Beveiliging die past bij het lokale veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid van gemeenten en andere lokale overheden omvat veel verschillende aspecten van beveiliging. Om hier goed vorm aan te kunnen geven, moeten al deze aspecten naadloos op elkaar aansluiten. Van toegangscontrole en CCTV tot systemen die het verkeer in stadscentra of parken monitoren. Hierbij houden we rekening met budgettaire druk en de uitdagingen op het gebied van systeemintegratie. Dat is de zekerheid van STANLEY Security: alles-in-één, zonder zorgen over alarmopvolging, kosten, beheer en onderhoud. 

Camera mounted on concrete wall
Smiling woman leans against marble column

Federale overheid

De federale overheid is verantwoordelijk voor de beveiliging van havens, stations en luchthavens, maar speelt als werkgever tevens een beschermende rol voor ongeveer 120.000 actieve ambtenaren en het energie- en dataverkeer in ons land. STANLEY Security dient het algemeen belang door met hoogwaardige beveiligingsoplossingen overheidsvoorzieningen en hun gebruikers te bewaken en te beschermen.

België is een klein en dichtbevolkt land met een kwetsbare infrastructuur. Overheidsdiensten maken vaak gebruik van netwerken die dankzij slimme automatisering strategische data produceren zodat zij hun proceskwaliteit kunnen bewaken en risico’s managen. Het beschermen van die informatieprocessen en toegangsvraagstukken – op straat, op het station of in de vertrekhal van Zaventem – is van levensbelang voor het effectief beschermen van burgers en staatseigendommen.

Bewaken, beschermen, beheren

STANLEY Security ondersteunt de overheid bij het verkrijgen en beheren van waardevolle veiligheidsinformatie met geïntegreerde beveiligings- en toegangsoplossingen die doen wat ze moeten doen: publieke belangen bewaken, beschermen en beheren. Online, als netwerksysteem of cloud-toepassing in ICT-projecten, maar ook fysiek: als leverancier van camerasystemen of smart cards bij grote infrastructurele projecten of gebouwbewaking. Ook denken we mee na over maatregelen die het energiebeheer verbeteren: als de laatste medewerker de afdeling verlaat en de persoonsgebonden kaart langs de magneetstrip haalt gaat het licht automatisch uit.

Geïnteresseerd? Een gesprek beginnen