Handel og Restaurantsikkerhet

3 grunner til at du trenger å tenke utover tyverialarm for butikksikkerhet 

Publisert
retail security system at entrance of retail store
3 grunner til at du trenger å tenke utover tyverialarm for butikksikkerhet

Når du tenker på tyverialarm for butikker, er sannsynlig det første du tenker på elektronisk varesikring (EVS). Men data viser at butikker fortsetter å lide betydelige tap på grunn av svinn selv med varesikringssystemer mot butikk tyveri. Ifølge National Retail Federation (NRF)'s National Retail Security Survey 2021, nådde varehandelens svinntall en høyde på 1,6% (av kostprisene) i 2019 og har vært på det nivået siden. 

Det er ikke det at EVS-systemer ikke er effektive - de bare adresserer deler av problemet. Det er gode bevis for at utfordringene relatert til svinn ble mer utfordrende under og etter pandemien. 

Mens elektronisk varesikring er en viktig komponent i ditt arbeide med å redusere svinn, vil du trenge et mer omfattende program for å maksimere effektiviteten. Her er tre risikoer du må vurdere og redusere for økt lønnsomhet i butikken. 

1. Internt svinn: trusselen på innsiden

RFs Retail Security Survey rapporterte at gjennomsnittstapet per butikktyveri var 4 500 kroner. Gjennomsnittstapet for hver uærlige ansatt var mer enn tre ganger høyere, 15 500 kroner i snitt. Det er fordi ansattes tyveri kan pågå lenge før det blir oppdaget. 

Noen av de vanlige metodene som ansatte bruker for å stjele fra arbeidsgiverne sine avslører hvorfor du ikke kan stole på EVS-systemer alene: 

  • Fjerning av alarmer fra varene 

  • Underslå kontanter fra falske returer 

  • Registrering av en vare for ett lavere beløp enn oppført pris, samle inn fullt beløp og putte differansen i lommen. 

Du trenger svinnreduserende løsninger på plass slik at ansatte vet at tyveri og svindel ikke vil gå ubemerket hen. 

2. Tap er en risiko 24/7

En av de bekymringsfulle pandemitrendene som ble påpekt av NRF, er veksten i organisert kriminalitet. Mens det kan ta mange former, er en av de viktigste kjennetegnene at det ikke er begrenset av tid eller sted. Butikksikkerhet er nå en bekymring 24/7. 

Det er viktig å se gjennom hvordan du er beskyttet utenom åpningstiden, spesielt for butikker som er i høy risiko på grunn av verdifulle varer. Med e-handel nå som en del av nesten alle butikkers strategi, er cybersikkerhet like viktig. Online sikkerhet og fysisk butikk-sikkerhet har i praksis slått seg sammen, og enhver bedrift må være klar. 

3. Du må beskytte mer enn varene

Varebeholdningen din er helt klart en stor del av virksomheten din. Men det er ikke det eneste verdifulle du trenger å beskytte. Det er en rekke andre verdier som ditt EVS-system ikke vil beskytte, fra kontanter til IT-ressurser. 

Enda viktigere: hvordan beskytter du ansatte? Hvis dette er en bekymring for organisasjonen din, er du ikke alene. I undersøkelsen som ligger til grunn for NRFs rapport, sa hele 82% av respondentene at voldelige hendelser (og skyting i USA) i butikker var en større bekymring enn for fem år siden - den største økningen av alle risikofaktorene. 

Bruk av RFID for økt lagerkontroll og full sporbarhet på alle varer. 

RFID teknologi gir en unik mulighet til å øke din lagernøyaktighet, samt å kunne kartlegge hvor og når svinnet faktisk oppstår.  
Hver eneste vare får en unik ID som muliggjør at vi kan tracke bevegelsene til en vare gjennom hele forsyningskjeden, og på utsatte områder i butikkene, for eksempel på hovedlageret, varemottaket, i kassen, prøverommet eller i butikkens inn/utgangsparti.  

RFID muliggjør en mer sømløs handleopplevelse for kundene samtidig som teknologien gir deg mer datagrunnlag for å kunne treffe mer riktige beslutninger om hvordan ditt svinn oppstår og hvordan du kan sikre økt lønnsomhet og lavere svinn.  

Se utover varesikring 

Så hva kan du gjøre som svar på et stadig mer komplekst landskap for tap og svinnforebygging? 

Som e-handelsgiganten Shopify påpeker, er et godt første skritt, dine ansatte. Opplæring for både ledere og ansatte om hvordan å oppdage og redusere tyveri, svindel og feil vil hjelpe dem med å være din første forsvarslinje. En av de enkleste og mest effektive måtene å avskrekke butikktyveri på er å hilse på hver besøkende personlig. Det er en klar vinn-vinn. Det får virkelige kunder til å føle seg velkomne mens det sterkt avskrekker noen som tenker på tyveri. 

Kulturen du bygger betyr også noe for forebygging av internt tap: du kan fremme og modellere integritet og stolthet på arbeidsplassen. Når du er tydelig på sikkerhetspolicyene dine, vet alle hva som forventes av dem. 

Det er også en rekke sikkerhetsløsninger du bør vurdere, for å hjelpe deg med å adressere hovedutfordringen med svinn: å opprettholde et åpent miljø der kunder kan se og håndtere varer samtidig som du minimerer tap. 

  • Du kan låse inn varer i skap, men det reduserer salget. 

  • Du kan også øke antall ansatte på gulvet for å avskrekke tyveri, men det kan påvirke lønnsomheten. 

Riktig teknologi kan hjelpe deg med å løse puslespillet som er å drive butikk. 

Bruk av video for synergieffekt i sikkerheten 

Hvis du ennå ikke har gjort videoovervåkning til en del av din sikkerhet og svinn arbeide, eller ikke har gjennomgått dine behov på en stund, er tiden inne nå. Video danner kjernen i en helhetlig sikkerhetsløsning som åpner døren for forutsigende og proaktiv tapforebyggende teknikker. 

Det er lettere enn noensinne å legge til kameraer nesten hvor som helst med minimale forstyrrelser, selv i eksisterende bygninger. IP-kameraer kjører på ditt lokale datanettverk akkurat som enhver annen type nettverksenhet, og trenger ikke noe ekstra kabling. Du kan til og med frigjøre deg fra å administrere lokal videolagring gjennom en skybasert løsning som gir deg tilgang til kameraene dine når som helst, uansett hvor du er.  

Det er ikke lenger nødvendig å ha noen som overvåker videoklipp live for å identifisere kriminalitet. Ved å legge til et lag av analyse eller data fra andre systemer som for eksempel beholdningskontroll, kan videoovervåkingssystemet ditt hjelpe deg med å håndtere butikktyveri, internt svinn og svinn i sanntid. Du kan også kombinerer dette med AI (kunstig intelligens) som gjør at videosystemet ditt reagerer på uønsket adferd i butikk eller varemottak. La oss se på hver enkelt. 

Forutsi butikktyveri 

En ny generasjon teknologi hjelper faktisk butikker med å identifisere atferd som kan være indikativ for hensikt å stjele. Et typisk bruksområde i butikker med verdifulle varer. Ved å se på faktorer som oppholdstid, bevegelser og øyemønster, flagger programvaren enkeltpersoner for gjennomgang og varsler butikkpersonalet om å etterforske. 

Identifisere eksponering for ansattes tyveri 

Som mye kriminalitet, er ansattes tyveri egentlig ikke tilfeldig. Det er mer sannsynlig å skje der forholdene gjør det mulig - med andre ord når folk tror de kan komme unna med det. Prediktiv teknologi kan hjelpe organisasjoner med å identifisere hvilke butikker som er mest utsatt. Ved å se på en rekke ytelsesindikatorer - inntekt, lønnsomhet, turnover av ansatte osv. - og sammenligne det med gjennomsnittet, er det mulig å identifisere utsalgssteder som kan være et problem. 

Vite hvor du skal sette søkelys på svinn 

Svinn kan skyldes flere faktorer. Det kan være tyveri fra ansatte, eller det kan være utenforstående tjenesteleverandører som vareleverandører. Men det er en kilde til sannhet, og det er beholdningsstyringssystemet. Hvis det er et gap mellom forventet og faktisk beholdning kan butikker og kjeder sjekke sine videosystemer for spor om hvor de skal starte etterforskningen. 

Teknologi som støtter kultur 

Svinn er et komplekst problem, men riktig teknologi sammen med en sterk kultur kan gjøre mye for å beskytte organisasjonen din. Når ansatte og eksterne leverandører vet at svinnforebyggende teknologi er på plass, blir de en del av løsningen. De vet at tyveri ikke vil bli tolerert som noe som "bare skjer" og vil være mer villige til å si fra hvis de ser noe. 

For å lære de beste alternativene for dine butikksikkerhetsbehov, snakk med en av våre spesialister.