Offentlig virksomhet  

All offentlig virksomhet som eksempelvis kommune, fylkeskommune og statlige myndigheter, skal kombinere åpenhet med god sikkerhet.

Mange er underlagt sikkerhetsloven fra NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet), og defineres her som en kritisk samfunnsfunksjon.

Sikkerhetsutfordringer og trusler for offentlig virksomhet

 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Trusler og vold
 • Tap av sensitiv informasjon
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • Vann og vannskader
 • For høy driftstemperatur i datarom og kjølenheter
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Råd om etablering av sikringstiltak som imøtekommer krav om sikkerhet og trygghet, samtidig som det ofte skal være høy grad av tilgjengelighet og åpenhet
 • Råd om gode rutiner for brannevakuering, ettersyn av rømningsveier, rømningslys m.m.
 • Råd om etablering gode rutiner for betjening av innbruddsalarm
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie og inneffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Sikre bevis ved ødeleggelser på bygningskropp i forbindelse med påkjørsler av leietakere/besøkende og varelevering
 • Råd om områdesikring og tidlig varsling ved forsøk på inntrengning på området
 • Råd om valg av robust teknologi som tåler store miljømessige påvirkninger
 • Utfordringer og tidsforbruk til administrasjon av kameraanlegg, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bransje i dag