Bank og Finans

Våre kunder er norske og utenlandske banker, finansinstitusjoner og verdipapirforetak, samt mindre næringsdrivende virksomheter. Det er mange sikkerhetsutfordringer å ta hensyn til i en bransje som står overfor stadig mer avanserte trusler.

Securitas Technology er ledende ekspert innen høyteknologisk sikkerhet for bank og finans med over 70 års erfaring i Norge. Vi har et spesielt fokus på kunder, personell og eiendom med tilpassede løsninger for denne sektoren. Det gjør det både trygt og kostnadseffektivt for deg å overlate beskyttelse av område med sikkerhetskamera, vakthold og vedlikehold til våre sikkerhetssentre.

Sikkerhetsutfordringer innen bank og finans

 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Trusler og vold
 • Tap av sensitiv informasjon
 • Svindel
 • Kriminalitet ved automater (ran, trusler, hærverk, tagging)
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Redusere kostnader forbundet med uønskede alarmutrykninger
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bransje i dag