Kultur

Her finner vi museer, teatre, operaer, større bibliotek og konsertsaler.

Kombinasjonen av åpenhet og tilgjengelighet for publikum, sammen med store verdier, setter store krav til sikkerheten. Smart bruk av sikkerhetsteknologi kombinert med en høy serviceinnstilling, er ofte løsningen som mange velger i denne bransjen.

Sikkerhetsutfordringer i kultursektoren

 • Brann
 • Innbrudd og tyveri
 • Trusler, ran og vold
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • Vann og vannskader
 • For høy driftstemperatur
  i magasiner og datarom

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Råd om etablering av sikringstiltak som imøtekommer krav om sikkerhet og trygghet, samtidig som det ofte skal være høy grad av tilgjengelighet og åpenhet
 • Råd om kostnadsreduserende tiltak forbundet med uønskede utrykninger/falske innbruddsalarmer
 • Råd om etablering av gode rutiner for betjening av innbruddsalarm
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie/inneffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Råd om rutiner og administrasjon av besøkende uten felles eller betjent resepsjon i bygget
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Sikre bevis ved tyveri og innbrudd i lokalene etter ”stengetid”
 • Sikre bevis ved ødeleggelser på bygningskropp ifm. påkjørsler av leietakere og varelevering
 • Kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bransje i dag