Små og mellomstore virksomheter

Vi vet at du som eier en liten bedrift må ta mange avgjørelser for din virksomhet. Det innebærer beslutninger om alt fra telefoni og kontortjenester, til forsikring og sikkerhetsløsninger. Din tid er kostbar.

Vi kan hjelpe deg med å opprettholde et nødvendig sikkerhetsnivå, med færrest mulig avbrudd. Våre løsninger for småbedrifter er enkle, funksjonelle og til å stole på –  du kan sove godt om natten og bruke tiden på daglige gjøremål, uten andre forstyrrelser.

Sikkerhetsutfordringer for små og mellomstore virksomheter

 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Trusler og vold
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • Vann og vannskader
 • For høy driftstemperatur
  i datarom, evt kjøle og frysenheter
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Råd om etablering av sikringstiltak som imøtekommer krav om sikkerhet og trygghet, samtidig som det ofte skal være høy grad av tilgjengelighet og åpenhet
 • Råd om etablering av gode rutiner for betjening av innbruddsalarm
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie og ineffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Sikre bevis ved ødeleggelser på bygningskropp i forbindelse med påkjørsler av leietakere/besøkende og varelevering
 • Råd om områdesikring og tidlig varsling ved forsøk på inntrengning på området
 • Råd om rutiner og administrasjon av besøkende uten felles eller betjent resepsjon i bygget
 • Sikre bevis ved tyveri og innbrudd i lokalene etter ”stengetid»
 • Utfordringer og tidsforbruk til administrasjon av kameraanlegg, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bedrift i dag