Eiendom

Securitas Technology har lang erfaring med å utforme komplette sikkerhetstjenester for alle ledd i driften av kontor- og forretningsbygg. Dette gjør at våre kunder kan fokusere fullt og helt på sin kjernevirksomhet.

En byggeier er opptatt av fornøyde leietakere. Ved å etablere driftsstabile og kostnadseffektive sikkerhetsløsninger og tjenester sikrer dette få driftsforstyrrelser og lavere fellesutgifter. Begge deler påvirker leietaker i positiv retning. Vår rolle sammen med byggeier er å sørge for en sikker, kostnadseffektiv og stabil drift av bygget til det beste for alle parter.

Sikkerhetsutfordringer i eiendomsbransjen

 • Innbrudd og tyveri
 • Hærverk og tagging
 • Vannskader
 • Frost og frostskader
 • For høy driftstemperatur i datarom
 • Tap av sensitiv informasjon
 • Trusler og vold
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie og inneffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Råd om rutiner og administrasjon av besøkende uten felles resepsjon i bygget
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder, endring av sommer- og vintertid
 • Sikre bevis ved tyveri og innbrudd i lokalene etter ”stengetid”
 • Sikre bevis ved ødeleggelser på bygningskropp i forbindelse med påkjørsler av leietakere og ved varelevering
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din eiendom i dag