Bensinstasjoner

Securitas Technology er en av Norges største leverandør til bensinstasjonsmarkedet, og vi er eksperter når det kommer til å tilpasse sikkerhetstjenester for både betjente stasjoner og automatstasjoner.

Securitas Technology er en av Norges største leverandør til bensinstasjonsmarkedet, og vi er eksperter når det kommer til å tilpasse sikkerhetstjenester for både betjente stasjoner og automatstasjoner. Å beskytte område med sikkerhetskamera er nøkkelen til en sikker og trygg bensinstasjon. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan sikre deg mot trusler som bensinstasjonen din kan stå overfor.

Sikkerhetsutfordringer i bensinstasjonsbransjen

 • Pumpestikk
 • Internt og eksternt svinn
 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Trusler og vold
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Redusere kostnader forbundet med uønskede alarmutrykninger
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak, særlig i forbindelse med sporing av pumpestikk og mistanke om internt og eksternt svinn
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Sikre bevis ved ødeleggelser på bygningskropp i forbindelse med påkjørsler av kunder og varelevering
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon sikkerhetsanleggene

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bensinstasjon i dag