Forsvar

Forsvarets oppgave er å oppfylle Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål, samt beskytte våre interesser og verdier. Derfor er Forsvaret i beredskap hver dag, året rundt. Under Forsvaret inngår Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet.

Forsvaret er underlagt sikkerhetsloven med de føringer og krav denne pålegger kunder å sikre seg. Segment Høysikkerhet i Securitas Technology er etablert for spesielt å ta vare på kunder underlagt sikkerhetsloven. Vi er rammeavtaleleverandør til Forsvaret og leverer alt fra fysisk sikring, perimetersikring, sikkerhetskamera, innbruddsalarmanlegg og adgangskontrollanlegg.

Sikkerhetsutfordringer i forsvaret

 • Tap av sensitiv informasjon
 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Vannskader
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • For høy driftstemperatur i datarom
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie og ineffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Råd om rutiner og administrasjon av besøkende uten felles eller betjent resepsjon i bygget
 • Råd om områdesikring og tidlig varsling ved forsøk på inntrengning på området
 • Råd om valg av robust teknologi som tåler store miljømessige påvirkninger
 • Utfordringer og tidsforbruk til administrasjon av kameraanlegg, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bransje i dag