Borettslag og sameier

I hvert borettslag har styret plikt til å arbeide med helse, miljø og sikkerhet på fellesarealer. Fare for brann og branntilløp er sikkerhetsutfordringer som man ofte først tenker på.

Mange borettslag mangler likevel både planer og tiltak som ivaretar beboernes sikkerhet i forhold til brann og andre ulykker. Videre opplever mange utfordringer relatert til tyveri, hærverk og tagging. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan ditt borettslag eller sameie kan sikre seg mot både mot brann, tyveri og hærverk.

Sikkerhetsutfordringer i et borettslag

 • Innbrudd og tyveri fra garasjeanlegg og boder
 • Tagging og hærverk på felles områder
 • Skader på fellesområder i forbindelse med biltrafikk inn og ut av området
 • Trusler og vold
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Bedre tilgangen til administrasjon av sikkerhetssystemene som ofte er plassert i styrerom/tekniske rom
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Sikre bevis ved ødeleggelser på bygningskropp i forbindelse med påkjørsler av besøkende og varelevering
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Hvordan unngå kostnader relatert til reinvestering for å erstatte utdatert sikkerhetsutstyr
 • Rådgivning relatert til utfordringer som oppstår rundt sikkerhetsoppgavene som har blitt utført av styremedlemmer som går ut av styret
 • Øke trygghetsfølelsen for beboere som ferdes i fellesområder på kvelden og under natten

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt ditt borettslag eller sameie i dag