Utdanning

Kombinasjonen av åpenhet og tilgjengelighet setter ofte store krav til sikkerhet på en skole, høyskole eller et universitet, hvor det finnes både materielle og immaterielle verdier å beskytte.

Behovene for sikkerhet øker normalt i takt med virksomhetens størrelse. Der en barnehage eller en mindre skole vil få tilfredsstilt sitt sikkerhetsbehov med enklere sikkerhetstiltak, vil et større universitet ha vesentlig høyere krav til sikring av sin virksomhet. En spesielt viktig faktor er en effektiv adgangskontroll der ansatte og elever med tilknytning til skolen har adgang til sine respektive områder mens øvrige må henvende seg via en resepsjon.

Sikkerhetsutfordringer i utdanningssektoren

 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Trusler og vold
 • Tap av sensitiv informasjon
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • Vann og vannskader
 • For høy driftstemperatur
  i datarom, kjø og fryseenheter
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Råd om etablering av sikringstiltak som imøtekommer krav om sikkerhet og trygghet, samtidig som det ofte skal være høy grad av tilgjengelighet og åpenhet
 • Råd om etablering av gode rutiner for betjening av innbruddsalarm
 • Råd om effektive løsninger for objektsikring av verdifullt utstyr som projektorer, PC utstyr, labutstyr ol.
 • Råd relatert til å styre og administrere tilganger og begrensninger for studentene
 • Råd om effektive rutiner og prosesser for utstedelse av nye kort og kortmateriell, spesielt relatert til nytt skoleår og nye elever
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie/inneffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Redusere Kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bransje i dag