Bygg og anlegg

Securitas Technology tilbyr skreddersydde sikkerhetstjenester for byggeplass og anlegg. Les mer om våre tjenester spesielt tilknyttet denne bransjen, og ta gjerne kontakt med våre kundekonsulenter for mer informasjon.

På en byggeplass er det høyt tempo og ofte aktivitet 24 timer i døgnet. Det er høy trafikk av mennesker, biler og materialer – og det er derfor vanskelig å kontrollere at uvedkommende ikke tar seg inn på byggeplassen.

Sikkerhetsutfordringer og trusler for bygg og anlegg

 • Innbrudd og tyveri fra byggeplass av utstyr, byggematerialer, verktøy m.m.
 • Innbrudd og tyveri fra byggeplass og containere i tidlig byggefase uten tilgang til faste linjer, bredbånd, fast 230 V forbindelse og lignende
 • Innbrudd og tyveri fra anleggsboliger og anleggskontor
 • Tap av sensitiv informasjon
 • Vanskelig å holde full kontroll på hvem som befinner seg på arbeidsplassen
  til en hver tid i tilfelle evakuering
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Sikre bevis ved tyveri og innbrudd etter ”stengetid»
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bransje i dag