Arrangement

Sikkerhetsfaglig webinar for kraftbransjen.

Publisert
Sikkerhetsfaglig webinar for kraftbransjen.

Vi inviterer til sikkerhetsfaglig webinar for kraftbransjen!

Målgruppe: Produksjon og distribusjon av elektrisk kraft
Dato: Torsdag 22. juni kl. 09:00 11:00
Ingen deltakeravgift !

Alle som produserer og distribuerer elektrisk kraft inngår i en kritisk infrastruktur i Norge og er underlagt Kraftberedskapsforskriften. Sikkerhetssituasjonen i Europa har på kort tid endret seg. Bransjen har god beredskap på utilsiktede hendelser som bla . vind og nedbør . Hva med tilsiktede hendelser ? Hvilke trusler står vi ovenfor , hvordan identifisere virksomhetens sårbarheter og hvilken systemstøtte finnes for raskt å  oppdage , identifisere , varsle , aksjonere og rapportere på en kostnadseffektiv måte . Bli med så får du høre litt mer om disse temaene i vårt  fagwebinar.

Møteleder
Øyvind Halnes

Faglig innhold

Innledning og velkommen
v/ Tormod Stien, daglig leder
Securitas Technology AS

Hvilke tilsiktede trusler står vi ovenfor?

Tom Røseth, er professor og førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole og leder av Ukraina programmet ved FHS. I tillegg internajsonal politisk analytiker med spesiell vekt på Russland og Kina. Her får du innsikt og en bredere forståelse for hvilke  trusselsituasjoner vi kan stå ovenfor.

En bredere tilnærming til risikobilde

Glenn Pettersen, VP Sikkerhet og beredskap i Statkraft med bakgrunn fra Forsvaret, Politi, Sykehus, Olje og Gass og shipping. Han vant i tillegg  OSPA prisen 2021. Han leder i dag et prosjekt i Statkraft for å identifisere hvilke trusler de kan bli eksponert for. Flere interne områdeansvarlige inkluderes i dette arbeidet for en bredere forankring og forståelse av risikobilde. Glenn deler erfaringer fra dette prosjektet.

Samsvar, sikringsprinsipper og systemvalg

Trygve Kolstad, sikkerhetsekspert og produktsjef i Securitas Technology, en del av Securitas konsernet. Smart bruk av sikringsmetoder, samsvar  med lover og regler, fremtidig planlegging av IT infrastruktur, strategiske systemvalg, informasjonsinnhenting og deling, samhandling og aksjon.

Påmelding

Arrangementet er avholdt. Link til opptak her: https://events.webcast.no/securitas/external/eKcXUBKsiNv1yO22KUTp