Arrangement

Kurs i beredskap og kriseledelse

Publisert
Kurs i beredskap og kriseledelse

Nordic Crisis Management i samarbeid med Wergeland & Apens og Securitas AS arrangerer to-dagers kurs i beredskap og kriseledelse. Kurset avholds i Oslo 31. mai og 1. juni.

Målgruppe for kurset
Kurset passer for deg skal lede, eller inngå i en beredskaps – eller kriseledelse. Kurset legger stor vekt på praktisk trening. Hensikten med kurset er å gi deltakerne faglige forutsetninger for å lede, og delta i håndteringen av alvorlige hendelser og kriser. Våre instruktører har spisskompetanse og praktisk erfaring fra operativ og strategisk kriseledelse.

KURSOPPLEGGET
Kurset er bygd opp som en kombinasjon av klasseromsundervisning og en table-top øvelse. Kurset omfatter opplæring i bruk av anerkjente prinsipper for beredskaps – og krisehåndtering, herunder strategisk og operativ kriseledelse, media og kommunika-sjonshåndtering og hvordan man skal
ta vare på menneskene som blir berørt av krise. I kurset inngå også en table-top øvelse der den gjennomgåtte metodikken skal anvendes i praktisk håndtering av et fiktivt, men relevant scenario. 

UTDRAG FRA PROGRAMMET

  • Modeller, prinsipper, metodikk og begreper
  • Strategiske forhold
  • Operativ koordinering
  • Psykososiale tiltak
  • Media og kommunikasjon
  • Planverk og tiltakskort
  • Innredning og bruk av kriserom
  • Bruk av digitalt krisestøtteverktøy
  • Planlegging av øvelser
  • Praktisk trening med heldags table-top øvelse (dag 2)

PRAKTISK INFORMASJON
Alle som fullfører kurset, vil få utdelt kursbevis og kursdokumentasjon vil bli oversendt elektronisk. Deltakeravgiften er på kr. 10 000,-inkl. kursbevis, kursmateriell og lunsj.

PÅMELDING
For påmelding eller spørsmål kontakt
Anniken Wegener Aanby, tlf. 926 21 995
eller [email protected]
Mer praktisk informasjon oversendes etter påmelding.