Sikkerhetsinnsikt

Hvorfor (og når) bør du søke ekstern hjelp til å håndtere dine sikkerhetssystemer

Publisert
Smiling man shakes hands
Hvorfor (og når) bør du søke ekstern hjelp til å håndtere dine sikkerhetssystemer

Med alle de nye verktøyene som er tilgjengelige for å hjelpe deg med å administrere og drifte sikkerhetsarbeidet, kan det være vanskelig å holde tritt med de nyeste teknologitrendene, for ikke å snakke om å bli en ekspert i bruken av dem. Droner, hosting, kunstig intelligens og innovasjon innen sikkerhetsteknologi har endret måten vi tenker på fremtiden.

Målet er å bruke disse teknologiene for å gjøre livene våre enklere og mer produktive. Det som ikke nødvendigvis er opplagt er at sikringsmetodene kan bestå av flere lag og en kombinasjon av kompleks teknologi og menneskelige ressurser som du trenger å administrere for å beskytte virksomheten din mot fysiske angrep og cyberangrep.

Dette er kjekt å ha som bakteppe når du trenger å kalle inn en sikkerhetsekspert for å hjelpe deg med rådgivning ifm. med risikovurderinger, etablering av sikkerhetstiltak, systemvalg, drift og administrasjon, service og vedlikehold. Du skal holde søkelys på din kjernevirksomhet. Denne bloggen vil hjelpe deg med å forstå hvorfor og når du kan trenge ekstra hjelp.

Når du må koble sikkerhetssystemet til nettverket.

IT- og fysisk sikkerhet har blitt mer sammenkoblet enn noen gang tidligere. Nesten alle nye sikkerhetsenheter - enten det er et kamera, en kortleser eller en innbruddssensor - er koblet til det lokale nettverket eller internett. Dette gir avansert funksjonalitet, for eksempel å kunne bruke smarttelefonen din til å administrere sikkerhetsløsningen din hjemme, på reise eller mens du er på ferie.

Problemet er at mange eldre fysiske sikkerhetsenheter, som kameraer eller innbruddsalarmsystemer, aldri ble designet med cybersikkerhet i tankene. Å sette disse enhetene på nettverket på feil måte kan utsette dem for hacking og andre skadelige angrep som kan kompromittere sikkerhetssystemet eller, enda verre, resultere i datainnbrudd for virksomheten din.

For mange organisasjoner overstiger de økonomiske konsekvensene av et datainnbrudd tapet eller skaden på det fysiske sikkerhetssystemet. Ifølge noen statistikker går omtrent 60 prosent av små og mellomstore bedrifter som blir tvunget til å suspendere virksomheten etter et cyberangrep, konkurs.

IT-avdelingen din er kanskje ikke kjent med spesialisert programvare / operativsystem som går i bakgrunn av de digitale sikkerhetssystemene, så det er en god idé å engasjere sikkerhetsleverandøren din. Sikkerhetsleverandøren din bør ha en sterk forståelse av IT-prosjektledelse og endringskontrollprosesser, slik at de kan støtte deg med profesjonelt forvaltede tjenestetilbud som opplæring, programvareoppgraderinger og firmware-patching for å hjelpe deg med å løse IT-fokuserte utfordringer og sårbarheter.

Når det har gått en stund siden du oppgraderte.

Det er viktig å bruke regelmessige programvareoppgraderinger og firmware-oppdateringer for å håndtere ytelses- og cybersikkerhetsproblemer. Problemet er at når du er opptatt med å kjøre daglige operasjoner i virksomheten din, har du ikke alltid tid til å planlegge og utføre en oppgradering.

Under oppgraderingsprosessen er det viktig å ha testplaner opprettet for å validere nye funksjoner i tillegg til regresjonstesting av eldre funksjoner. Du må sjekke grensesnittene med programvare og maskinvare fra tredjepart.

Det anbefales ikke å implementere en ny funksjon hvis den bryter annen kritisk funksjonalitet i prosessen. Du bør bare vurdere dette hvis det er et betydelig forretningsbehov for å gjøre det.

IT-bransjens beste praksis for programvareapplikasjoner er å ha separate miljøer for test- og produksjonsservere. Dette gjør det mulig å teste oppgraderingene og endringene før de implementeres i produksjonsmiljøene. Dessverre er det ikke uvanlig å finne ut at sikkerhetssystemet ikke har et testmiljø, på grunn av kostnad eller mangel på oppmerksomhet over årene.

For et lite videoovervåkings- eller adgangskontrollsystem er det kanskje ikke nødvendig, men i større eller mer kritiske applikasjoner bør det vurderes nøye på grunn av systemets størrelse og risiko.

I noen tilfeller kan en kunde bestemme at det å lukke en sårbarhet innen cybersikkerhet være viktigere enn en annen funksjonalitet, og alle bør være klar over avveiningen. Nye teknologier og produkter vil alltid utvikle og dukke opp i et stadig raskere tempo.

Når du har mange endringer eller tjenestebaserte behov.

Sikkerhets- og IT-avdelinger står overfor vanlige bemanningsproblemer og har ofte ikke de interne ansatte eller ressursene - eller til og med kunnskapen eller ekspertisen - til å administrere alle komponentene eller programvaren i sikkerhets- eller adgangskontrollsystemene sine.

Utnytt sikkerhetspartnerens profesjonelle medarbeidere som er tilgjengelige lokalt eller eksternt for å supplere kompetansen til de interne teamene dine. Ved å benytte deg av administrerte tjenester kan du skalere teamet ditt uten å måtte bruke interne ressurser.

Drift av IT- og programvaretjenester krever forståelse av prioriteringene og behovene dine. Under oppstartsprosessen vil sikkerhetsleverandøren din utføre en første vurdering av miljøet og etablere forventninger til tjenestenivået, og stille noen av de følgende spørsmålene:

  • Hva er de standard responstid på service og vedlikehold som kreves for anleggene dine (SLA krav)?
  • Hvem er de viktigste interessentene og kontaktpunktene i bedriften din?
  • Hvilke rutineoppgaver vil du eliminere fra arbeidsbelastningen din?

Basert på behovsvurderingen kan et tilpasset tjenesteprogram bygges som gjør deg mer produktiv og muliggjør kostnadsbesparelser sammenlignet med tradisjonell driftsmodell som samtidig styrker driftsstabilitet og oppetid.

Sikkerhetsintegratorer investerer i sine ansatte. Opplæring, sertifiseringer og nødvendig system-støtte setter de i stand til å møte de daglige utfordringene som oppgraderinger, databasehåndtering, maskinvarebytte og problemløsing av ulik karakter. Med en sikkerhetspartner på laget kan du få tilgang til kompetanse du ikke har i egen organisasjon, nå dine sikkerhetsmål og sette søkelys på det du gjør best.