Forretningsinnsikt Sikkerhet

Det største gapet i ditt trygghets- og sikkerhetsprogram

Publisert
SecTech_2022_NL_Tech Installing Cam-220907_5800_jpg
Det største gapet i ditt trygghets- og sikkerhetsprogram

Forebyggende vedlikehold og løpende service kan være en av de største utfordringene i de fleste organisasjoners sikkerhetsprogram.

Jeg mottar og gjennomgår mange anbud fra store og små organisasjoner hver uke, og i nesten alle tilfeller er de skrevet rundt et produkt samtidig som at den viktigste delen av ethvert livssikkerhets- og sikkerhetssystem ikke nevnes … nemlig servicebiten.

Imens bransjen fortsetter å utvikle spennende nye teknologier må du ikke glemme viktigheten av å opprettholde verdien av systemene du allerede har investert i.

En av de beste måtene å sikre at du maksimerer ytelsen til dine nåværende systemer på er å etablere det riktige forebyggende vedlikeholdsprogrammene, inkludert serviceplaner og opplæring.

Her er noen ting å vurdere når du setter opp og evaluerer sikkerhetsoppsettet og service-planen din.

Forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold er regelmessige helsekontroller av enheter på systemene dine. Dette hjelper til med å holde sikkerhetssystemene dine i gang og kan også bidra til å forhindre at små problemer utvikler seg til å bli større, dyre og nødvendige service- eller oppgraderingsoppdrag. Du bør ha et program for forebyggende vedlikehold som inkluderer rengjøring, testing, inspeksjon og oppdatering.

Gjennomgå hvilken type forebyggende vedlikehold du har på plass og vurder hvordan du kan være mer proaktiv. Har du muligheten til å oppdage og diagnostisere problemer før noe går i stykker? Det er alltid billigere å reparere noe før det går i stykker. Gode rutiner for feilsøking og stress-testing av systemene dine kan derfor bidra til betydelige kostnadsbesparelser over tid.

Tekniske gjennomganger er også en viktig komponent i forebyggende vedlikehold, spesielt ettersom antallet sikkerhets-IoT-enheter fortsetter å øke. Disse gjennomgangene vil hjelpe til med å avdekke om de tilkoblede enhetene er beskyttet og kjører på oppdatert firmware, eller om de er sårbare for cybertrusler.

Serviceplaner

Når du gjennomgår ditt forebyggende vedlikeholdsprograms så bør du vurdere om det er mulig og effektivt for dine egne team å utføre de nødvendige tjenestene eller om du benytte en sikkerhetsleverandør i stedet.

Et viktig spørsmål å vurdere som eier av et sikkerhetssystem er om du kan og bør utføre service selv. Vi hører ofte at kunder "kan" utføre sin service internt. Dette er egentlig ikke et spørsmål om du som kunde kan, men heller om du bør. Riktig vedlikehold krever riktig opplært og sertifiseringer på utstyret for å sikre en rask og effektiv løsning på serviceoppdragene.

Serviceplaner fra leverandører er vanligvis sterkt anbefalt for organisasjoner som ikke har den nødvendige ekspertisen internt for å løse kompliserte maskinvare- og programvareproblemer som kan oppstå med dagens sikkerhetssystemer.

I tillegg, når en garantiperiode utløper er det viktig å ha en serviceplan på plass for å unngå kostbare enkeltstående servicekostnader. Mange organisasjoner glemmer å gjøre dette fordi de ikke har garantiinformasjonen dokumentert noen steder. Denne informasjonen bør inneholde to ting: Når garantier utløper og hva serviceforventningene er etter at de utløper - dvs. hva du skal gjøre for å sikre at enhetene dine fungerer riktig og er beskyttet.

Det er viktig å merke seg at serviceplaner ikke lenger bare handler om å sende en bil. I løpet av årene har service-dynamikken endret seg betydelig, og det er mange flere servicealternativer tilgjengelig i dag, inkludert fjernservice, som lar organisasjoner være mer effektive og kostnadseffektive i hvordan de vedlikeholder systemene sine.

Løpende opplæring

For å sikre verdien i investeringene dine er det også viktig at du vedlikeholder dine kunnskaper og kjennskaper til sikkerhetssystemet. Derfor er det nyttig med regelmessig trening og opplæring på systemene. Ved å fortsette opplæringen unngår man at den grunnleggende og delvis spisse kompetansen svinner hen - noe som over tid påvirker løsningen som helhet og man risikerer å ikke vedlikeholde det samme sikkerhetsnivået man satt med i starten.

Kvartalsvis, halvårlig eller årlig opplæring sikrer at sikkerhets- og IT-teamene deres er oppdatert på alle oppdateringer angående systemene deres.

Når du evaluerer ditt forebyggende vedlikeholdsprogram, bestem hvordan du vil trene teamet ditt kontinuerlig for å støtte sikkerhetsteknologien du har investert i.

Så, før du begynner å planlegge din neste store systemoppgradering eller migrasjon, ta en titt på din eksisterende støttestruktur. Sørg for at du har det riktige opplæringen, løpende service og forebyggende vedlikeholdsprogram på plass for å hjelpe deg med å realisere det fulle potensialet i investeringen din.