Hvordan ser fremtiden ut for KI-sikkerhetsteknologi?

Publisert
Multiethnic startup business team on meeting in modern night office interior brainstorming, working on laptop
Hvordan ser fremtiden ut for AI-sikkerhetsteknologi?

Det globale markedet for kunstig intelligens innen sikkerhetsteknologi forventes å nå 14,18 milliarder dollar innen 2026, en økning fra 5,08 milliarder dollar i 2020. Denne betydelige økningen i markedsinteressen er mulig takket være enorme innovasjoner i sikkerhetsbransjen det siste tiåret ved bruk av kunstig intelligens. KI har forbedret helse, trygghet - og sikkerhetstiltakene gjennom intelligent overvåking og skapt konkurransefortrinn ved å gi innsikt som kan brukes til å effektivisere driften.

Næringslivet er i ferd med å ta etter. Neste år forventer vi at sikkerhetsledere vil ta i bruk KI-teknologi i et tempo som kan måle seg med forskning og utvikling av slike funksjoner.

Det skyldes at teknologier som bla. avansert video- og lydanalyse - som tidligere var "kjekt å ha" - nå er blitt avgjørende. En bølge av nye sikkerhetshensyn har drevet frem denne utviklingen i tillegg til endrede forventninger til sikkerhet og effektivitet på arbeidsplassen. Sikkerhetsledere er i økende grad på jakt etter teknologi som (1) sørger for at operatører av systemene yter sitt beste og (2) at ny teknologi kan integreres med eksisterende systemer.

La oss se nærmere på hvilke teknologier som vil få mest oppmerksomhet og bli tatt i bruk i løpet av det kommende året og fremover.

KI og sikkerhetsbransjen slik den ser ut i dag

Vi ser allerede at holdningene til kunstig intelligens er i ferd med å endre seg etter hvert som konseptet blir allemannseie i næringslivet. På verdensbasis har 34 % av bedriftene tatt i bruk KI-baserte løsninger, og ytterligere 42 % av organisasjonene vurderer å gjøre det, ifølge IBM Global AI Adoption Index.

Bedriftsledere er enda mer ivrige etter å utforske og implementere KI som støtte for sikkerhetstiltakene sine. Faktisk rapporterte 66 % av de spurte lederne at de kunne tenke seg å bruke KI, maskinlæring (ML) og avansert analyse for å beskytte medarbeiderne sine, 66 % kunne tenke seg å bruke disse teknologiene for å beskytte eiendelene sine, og 54 % kunne tenke seg å bruke dem til å styrke sikkerhetsnettverket.

Etter hvert som Internet of Things (IoT) ekspanderer raskt i takt med at stadig flere enheter tas i bruk, forventer vi at disse tallene vil øke. Hvorfor det? Sammenkoblede nevrale nettverk og utvidelsen av tingenes internett vil innlede en æra med en enestående mengde data. Da vil KI og ML bli avgjørende for å forstå forretningsdriften.

I dag bruker sikkerhetsledere KI-teknologi til å analysere komplekse datastrømmer, ofte gjennom KI-aktivert videoovervåking som sporer unormale bevegelser og bruker innsamlet informasjon til å forhåndsbehandle trusler. KI-aktiverte videoovervåkningssystemer kan for eksempel identifisere personer som henger rundt eller oppfører seg på en annen måte som tyder på fare. Systemet flagger slike hendelser til menneskelige operatører, som raskt og proaktivt kan håndtere trusselen. Uten kunstig intelligens kan disse bekymringsfulle hendelsene gå ubemerket hen eller ta flere dager å isolere blant ulike videostrømmer.

Denne teknologien brukes også til å redusere forekomsten av falske alarmer. Når et system identifiserer en mulig trussel, kan det benytte seg av forhåndsprogrammerte impulser eller ML for å vurdere sannsynligheten for faktisk fare. La oss si at systemet identifiserer en person som står og henger, men at vedkommende befinner seg på en offentlig vei der det ofte er saktegående trafikk. Systemet kan undersøke trusselen og fastslå at det sannsynligvis ikke er noe problem. Vi ser at denne muligheten ofte blir brukt som et verktøy for å redusere responstiden ved faktiske trusler og for å unngå unødvendige utrykninger.

Andre bruksområder for kunstig intelligens er parallelle med større trender i sikkerhetsbransjen. Etter hvert som løsninger for adgangskontroll blir mer mobile har mange sikkerhetsledere tatt i bruk KI for å verifisere utløste alarmer. I andre tilfeller har KI på en intelligent måte overvåket bevegelser og status for prioriterte verdier, inkludert vaksiner. Konsekvensene av disse teknologiene er mer enn bare umiddelbare kostnadsbesparelser.

Banebrytende teknologianvendelse innen sikkerhet

Mange sikkerhetsledere er ikke klar over at den eksisterende teknologien deres skjuler et vell av sikkerhets- og driftsrelatert innsikt. I løpet av det siste året har vi imidlertid sett flere organisasjoner ta i bruk avanserte KI-teknologier som utnytter den skjulte innsikten til å effektivisere driften.

Teknologier som overvåker og analyserer et omfattende sikkerhetsøkosystem kan lære mye om driftsmiljøet. KI-teknologien får informasjon om standard inn- og utgangstider via adgangskontroll, om ansattes og kunders atferd via videoovervåking og om eiendelenes bevegelser via sanntidslokaliseringssystemer (RTLS). Ved hjelp av denne informasjonen kan KI-teknologien forstå hva som fungerer i et anlegg og hva som bør forbedres.

I en butikk kan KI-teknologien for eksempel vurdere optimale åpningstider basert på når det er mest besøk i butikken. KI-teknologien kan også identifisere hvilke avdelinger som krever mer eller mindre bemanning, basert på forbrukernes bevegelser. I en bedrift kan de samme observasjonene brukes til å vurdere når energikrevende systemer, som lys og temperatur, må justeres. Bedriftsledere kan bruke informasjon om optimale driftsforhold til å redusere kostnadene og fordele begrensede ressurser mer effektivt.

Databasert sikkerhetsinnsikt er selvsagt også avgjørende for å styrke helse- trygghet og sikkerhetsvernet. Et lovende eksempel på dette er en annen teknologi med nye bruksområder innen sikkerhet: droner. Flere faktorer påvirker hvorvidt droneaktivitet bør betraktes som mistenkelig, for eksempel dronens merke, modell og vektgrense. Andre interessante faktorer er dronens posisjon og hvor lenge den har oppholdt seg i området. Når KI-teknologien samler inn denne informasjonen, kan den sammenfatte en risikofaktor og presentere en sannsynlighet for trussel for de menneskelige operatørene.

Den sammenhengende innsamlingen og presentasjonen av data er avgjørende her. Selv om KI-sikkerhetsteknologi kan ta svært velinformerte beslutninger om mulige farer, er den også i stand til å presentere komplekse data om trusler på en enkel måte, slik at menneskelige operatører kan dobbeltsjekke eller ta egne avgjørelser etter behov. Disse dataoversiktene er et overbevisende salgsargument for ledere som trives med data, og kan forklare hvorfor KI-sikkerhetsteknologi har tatt av de siste årene.

Fremtiden for kunstig intelligens og sikkerhetsteknologi

Sikkerhetsinnsikt lever ikke lenger i siloer. I takt med at bedrifter digitaliserer prosessene sine så inviterer de til et sammenhengende teknologisk økosystem som lærer og presenterer informasjon på en utrolig effektiv måte. Og etter hvert som IoT 2.0 nærmer seg så vil denne innsikten bli nødvendig for å holde tritt med det økte databehovet.

Begge trendene forklarer hvorfor bruken av kunstig intelligens innen sikkerhetsteknologier vil akselerere i årene som kommer. For sikkerhetsledere i alle bransjer er spørsmålet: Når vil "banebrytende" teknologier bli nødvendige funksjoner? Og hvilke leverandører vil jeg sette min tillit til når det gjelder å transformere virksomhetens prosesser til å bli sikrere og mer intelligente?

Kontakt oss i dag