Adgangskontrollsystemer

Adgangskontrollens “lille bibel”

Publisert
Woman entering through door access control system
Adgangskontrollens “lille bibel”

 

Adgangskontroll innebærer selektiv begrensning av tilgangen til et bestemt område, for eksempel en lesesal, et kontorbygg, et datarom, et lager eller til og med en safe. Nesten alle bruksområder innebærer å ta kontroll på hvem som skal ha tilgang, og hvem som IKKE skal ha tilgang.

Når du skal velge hvilken type løsning du skal ta i bruk blant det store utvalget av adgangskontrollsystemer som er tilgjengelig i dag, så må vi velge etter bruksområdets tilpassede behov. Når vi koordiner installasjonen og tar hensyn til lover og forskrifter, cybersikkerhet, og tilgangskontroll så blir det plutselig mye mer komplisert å innføre et adgangskontroll i virksomheten. Det siste du trenger er å betale for mye for en kompleks løsning som ikke leverer, eller som ikke er i samsvar med lovverket.

De 3 viktige punktene å vurdere med adgangskontroll

Det er noen viktige egenskaper du bør se etter når du vurderer potensielle løsninger for adgangskontroll, og vi anser disse som en liten bibel for adgangskontrollen:

 1. Bekvemmelighet
 2. Kostnad
 3. Samsvar og overholdelse

Bruk disse som parametere for å evaluere hvordan en potensiell løsning best kan levere verdi til organisasjonen din.

Bekvemmelighet: Kontroller brukervennlighet og integrasjonsmuligheter

Begynn med å finne ut hvor komplekst sluttbrukeren ønsker at systemet skal være. Tenk på både dagens behov og fremtidige behov for adgangskontroll. Vil du ha behov for lokal server og programvare som må oppdateres i henhold til en programvareplan, eller er det mer fordelaktig med et skybasert løsning der server og software oppdateres automatisk?

For å finne ut om systemet er brukervennlig og integrerbart, bør du stille spørsmål som:

 • Kan/skal anlegget integreres med andre informasjonssystemer?
 • Må vi følge bestemte tidprogrammer for låsing og opplåsing?
 • Vil jeg kunne fjernåpne dører, porter og bommer, eller trenger vi noen på stedet for å håndtere denne funksjonaliteten?
 • Vil pin-koder, berøringsfrie kort og mobil legitimasjon dekke våre behov? Eller trenger vi et mer omfattende identifikasjonssystem?

Du ønsker naturligvis å være så sikker som mulig. Men du bør også tenke deg om to ganger når det gjelder prosesser som er for tungvinte og urealistiske for organisasjonen.

Du bør i tillegg se på bygningens nåværende systemer og infrastruktur. Har du behov for å integrere med andre automatiserte bygningssystemer, for eksempel HR-databaser, kantinesystemer eller IT-nettverk? Vurder om du trenger å investere i mer moderne teknologi. Noen organisasjoner går for eksempel over fra adgangskort til bruk av mobiltelefon som adgangskort. Tenk gjennom hva som vil være mest effektivt for deg og dine ansatte og øvrige brukere.

Kostnader: Forutse skjulte kostnader og unngå for store utgifter

Kostnadene ved adgangskontrollsystem handler ikke bare om prisen på systemet. Ta for eksempel tradisjonelle, fastmonterte perimeterdører. Disse dørene har ofte en automatisk døråpner eller skyvedører av praktiske årsaker. Når du vurderer en applikasjon for adgangskontroll, må du forstå hvilke andre funksjoner og-/eller systemer du skal integrere systemet med, og ikke minst hva, hvordan og hvem du koordinerer med. Dette er ikke minst viktig for kostnadskontroll og forutsigbarhet i prosjektet.

Et annet mål du må ta stilling til når det gjelder kostnader, er hvilket sikkerhetsnivå du ønsker å oppnå ved å svare på disse spørsmålene:

 • Trenger du standard kortlesere med berøringsfrie adgangskort eller et høyere sikkerhetsnivå med f. eks. biometri?
 • Kan jeg bruke eksisterende infrastruktur for kommunikasjon til adgangskontroll i bygningene mine?
 • Hvor mange dører skal utstyres med adgangskontrollfunksjon i bygget?

Hvilke verdier finnes på innersiden av adgangskontrollsystemet som må beskyttes. En god start er å skaffe seg en oversikt over hvilke verdier du eller leietaker har som må sikres. Dette er viktig informasjon slik at de tiltakene du iverksetter harmoniserer med hvilke verdier som skal sikres. Det handler ofte og “godt nok” prinsippet slik at du ikke overpriser løsningene dine. Det er ikke sikkert at du trenger en dyr biometrisk applikasjon når du bare skal kontrollere tilgangen til en kontordør med verdier av begrenset verdi. Du kan også benytte deg av løsninger som er batteridrevne trådløse låser som kommuniserer via Wi-Fi til en lavere kostnad enn det nyeste høyteknologiske systemet. Disse har litt begrenset funksjonalitet, men er ofte godt nok til innvendige dører til kontorer og møterom.

Overholdelse: Følg grunnleggende sikkerhetslovgivning og unngå bøter

Overholdelse av lover og regler er en av de viktigste, men også mest glemte aspektene ved revisjon av en sikkerhetsløsning. Det finnes flere lover og forskrifter for bygninger som eier/utleier må forholde seg til.

Når du vurderer ulike adgangskontrollsystemer, vil installasjonen utvilsomt være en vesentlig del av leveransen. Dette kan innebære å trekke kabler, installere nye dørbeslag og montere kortlesere. I bunn og grunn betyr det at du må integrere komponenter du aldri har forestilt deg. Et dørmiljø i dag er ofte komplekst med mange funksjonaliteter i samme dør. Hver døråpning er unik i seg selv.

Når du endrer et dørmiljø er det viktig å forstå hvordan endringen kan påvirke godkjenninger, rømningsfunksjonalitet og bruddstyrke.

Det er ikke sikkert at du kan bruke visse typer utstyr på grunn av dørmiljøets funksjonalitet og plassering. Under følger en rekke lover og forskrifter som legger føringer på et dørmiljø.

 • Byggteknisk forsikrift (Tek17)
 • Brannsikkerhet og rømning
 • Universell utforming
 • Sikkerhetsloven m/ forskrifter
 • Arbeidsmiljøloven m/forskrifter
 • Personopplysningsloven / GDPR
 • Annen sektors lovgivning (kan være mange)
 • Forsikringsvilkår og FG-krav
 • Virksomhetenes egne interne krav
 • Åpenhetsloven

Det er med andre ord ett og annet å sette seg inn.

Regresskrav og bøter kan bli konsekvensene, hvis det er en direkte årsakssammenheng mellom skadetilfelle, brann, rømning og i ytterste konsekvens tap av menneskeliv, hvis det oppdages mangler i samsvar med lover og forskrifter. Dette er svært ille i seg selv, men konsekvensen av omdømmetap og tillit i markedet kan komme i tillegg som en negativ konsekvens. Derfor må du spørre din adgangskontroll-leverandør om hvordan løsningene deres ivaretar lover og regler.

Bruk de 3 punktene over til å sammenligne adgangskontrolløsninger

Den tekniske kapasiteten til en løsning er viktig. Men i tillegg til den tekniske ytelsen må du også vurdere hvor effektiv løsningen er i din egen organisasjon. Still deg selv disse spørsmålene om ulike adgangskontrollteknologier:

 • Kan løsningen spare deg for penger, hva kan konsekvensen være hvis uvedkommende får tilgang til dine verdier og informasjon?
 • Hvor enkelt er det å installere og bruke systemet og er det i samsvar med lover og forskrifter?
 • Har du et team som kan vedlikeholde systemet, eller trenger du en leverandør som kan ta vare på, oppgradere og vedlikeholde systemet?

Våre eksperter på adgangskontroll er her for å hjelpe deg

Svarene på disse spørsmålene kan hjelpe deg med å finne en løsning som ivaretar kontinuiteten i virksomheten og gir effektiv sikkerhet. Securitas' teknologieksperter er klare til å hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best for deg.

 Snakk med en sikkerhetsrådgiver

Disclaimer: By using the Blog section of this website (“Blog”), you agree to the terms of this Disclaimer, including but not limited to the terms of use  and our privacy policy. The information provided on this Blog is for information purposes only. Such information is not intended to provide advice on your specific security needs nor to provide legal advice. If you would like to speak to a Security representative about your specific security needs, please contact us.