Adgangskontrollsystemer

Adgangskontroll i bygninger: Det du trenger å vite nå

Publisert
Securitas Technology mann åpner dør med adgangskontroll
Adgangskontroll i bygninger: Det du trenger å vite nå

Elektronisk sikkerhetsteknologi er inne i en rivende utvikling som følge av de store endringene i omgivelsene for alle typer virksomheter.

Stadige bekymringer knyttet til hvem som har tilgang til bygninger, verdier og data er noe de fleste er opptatt av. Truslene mot bygninger og eiendeler har blitt stadig mer komplekse og oppfinnsomheten blant de kriminelle er stor.

Det har aldri vært et bedre tidspunkt å gjennomgå kontrollsystemene dine for å finne ut hvordan den riktige løsningen for adgangskontroll kan hjelpe deg med å beskytte dine ansatte og sikre dine eiendeler.

Denne bloggen tar for seg den viktigste informasjonen du trenger for å ta det riktige valget for din organisasjon i dagens virkelighet:

  • De viktigste komponentene i et elektronisk adgangskontrollsystem
  • Ny teknologi til din disposisjon
  • Hvordan du utnytter integrasjoner for å utvide sikkerhetsprogrammet ditt

Tilgangskontroll: Det første sikkerhetslaget

I sin enkleste form betyr adgangskontroll ganske enkelt at man selektivt begrenser tilgangen til bygningen eller til et bestemt område i den. Moderne adgangskontrollsystemer er imidlertid svært avanserte og omfatter både maskinvare, programvare og tjenester.

Maskinvaren omfatter nå alt fra elektroniske låser til biometriske lesere. Med SaaS-løsninger (Security as a Service) kan adgangskontrollsystemet administreres fra hvor som helst eller aktiveres på smarttelefoner for berøringsfri adgang. I takt med at løsningene har blitt stadig mer avanserte, har tjenester blitt en viktig faktor: design, implementering, support og ikke minst sikkerhetsovervåking.

Resultatet for bedrifter er en løsning for adgangskontroll som gir sømløs og sikker adgang for ansatte, besøkende og andre, med full oversikt over hvem som har gått inn i bygningen, hvor de gikk og hvor lenge de oppholdt seg der. Samtidig er det viktig å ha kontroll på de som har administrasjonsrettigheter og kan tildele adgangsrettigheter. Her er det viktig med gode kontrollrutiner.

Teknologier for adgangskontroll å følge med på

Det finnes en rekke nye adgangskontrollteknologier som du kanskje ikke tenker på som tradisjonelle adgangskontrolløsninger, men som kan ha store fordeler som en del av sikkerhetssystemene dine.

Enkelhet og effektiv bruk

Litt enkelt fortalt, du ønsker kontroll på hvem som har adgang og samtidig hindre adgang for de som ikke har noe i lokalene å gjøre. Det må være enkelt og effektivt i bruk. I dag finnes det et utallige forskjellige kortleserteknologier, de fleste baserer seg på berøringsfri bruk. Dvs. Du presenterer et adgangskort, og-eller brikke foran kortleseren. Dette kombineres gjerne med en firesifret kode for å sikre at du er rettmessig eier til adgangskortet. Her er det viktig å velge en løsning med sikker kommunikasjon mellom kortleser og kort for å hindre kopiering av kort. Adgangskortet kombineres gjerne med et ID kort (på samme kort) med bilde av den ansatte, ofte en effektiv metode for å identifisere ansatte, spesielt i større organisasjoner. Adgangskortet kan også legges på mobiltelefon men viktig å huske utfordringer med å identifisere ID sammenlignet med et fysisk kort som kombinerer både ID og adgang. I tillegg finnes det i dag flere kortleserteknologier som benytter biometri i ulike former.

Biometriske lesere

Biometrisk teknologi er et av de raskest voksende segmentene innen adgangskontroll. Denne teknologien utnytter fysiologiske egenskaper som er unike for hver enkelt person for å muliggjøre positiv identifikasjon.

Det er både mer praktisk for brukerne og en sikrere måte for organisasjoner å autentisere personer for å gi dem adgang.

Fingeravtrykksgjenkjenning er den mest utbredte biometriske kontrollen i dag, men den er i sin natur en berøringsteknologi, noe mange organisasjoner nå prøver å minimere. Irisskanning er et populært alternativ: Et kamera fanger opp iris - øyets fargede del - og sammenligner bildet med en autentiseringsdatabase.

Ansiktsgjenkjenning

I likhet med irisskanning er ansiktsgjenkjenning en berøringsfri teknologi som undersøker personens ansikt og sammenligner det med profiler som er lagret i en database.

Den ser på ulike kjennetegn som ansiktets 3D-profil (størrelse, form og plassering av øyne, kjeve og kinnben), hudtekstur og kar- og varmemønstre som til sammen er unike for hver enkelt av oss. Systemet konverterer deretter dataene til en kompositt og sammenligner den med en database med kjente ansikter for å finne en match.

Ansiktsgjenkjenning bidrar til en friksjonsfri og berøringsfri brukeropplevelse. Brukerne trenger bare å vise ansiktet sitt til en skanner og trenger ikke lenger å holde styr på adgangskort, nøkkelbrikker eller andre fysiske enheter. Det er viktig å ha med seg GDPR perspektivet inn i vurderingen når biometriske løsninger skal velges. Et hovedprinsipp er at alle biometriske data er personlig og skal ligge på brukerens adgangskort. Den biometriske leseren sammenligner skal deretter den biometriske fasiten fra kortet med ditt fingeravtrykk, iris osv. fra leseren. Viktig å ta med seg av biometriske lesere bruker noe lengre tid ved hvert dørmiljø før døren åpnes og brukes gjerne inn til spesielle høysikkerhetsområder der et færre antall brukere skal ha tilgang.

Skybasert adgangskontroll

En av de mest fordelaktige utviklingene innen sikkerhetsteknologi for bedrifter er skybaserte adgangskontrollsystemer. Fra et forretningsperspektiv reduserer de behovet for å administrere servere på stedet, og bidrar til å konvertere kapitalkostnader til mer håndterbare (og forutsigbare) driftskostnader.

Men den store fordelen ligger i den digitale og den fysiske sikkerheten. De gir større fleksibilitet til å utvide eller endre funksjoner i et stadig mer dynamisk miljø, og gjør det mulig å administrere systembrukere og tilgangsrettigheter hvor som helst og når som helst. Du er enda bedre beskyttet mot datatap, fordi dataene lagres på flere steder for å redusere risikoen for naturkatastrofer, brann osv.

Mobil legitimasjon

Hvis du ikke er helt klar for biometrisk teknologi, kan et brukervennlig alternativ være mobil legitimasjon, som aktiveres av skybaserte systemer.

Det grunnleggende konseptet er at brukernes smarttelefoner gjøres om til adgangskort. Det er raskt og praktisk, og du slipper å administrere fysiske kort. Og siden det er en skyløsning, er det enkelt å utstede eller tilbakekalle legitimasjon når som helst.

Dra nytte av mulighetene som ligger i integrering av adgangskontrollsystemer

En stor fordel med moderne adgangskontrollsystemer er at de kan integreres sømløst med mange andre sikkerhets- og forretningssystemer. Det kan for eksempel være systemer for å oppdage forhøyede temperaturer og kontrollere for masker (inkludert å identifisere uautoriserte personer som forsøker å skjule seg bak en maske). Denne integrasjonen reduserer behovet for arbeidskrevende manuelle kontroller.

Integrering av systemer for besøkshåndtering er et attraktivt alternativ for organisasjoner som sykehus, som håndterer store mengder besøkende, men som må gjøre det på en sikker og kontrollert måte.

Når det gjelder beskyttelse av eiendeler, muliggjør integrasjon med bygningsautomatiseringssystemer tilpassede hendelsesresponser som gir både høyere sikkerhet og en bedre opplevelse for ansatte og kunder - for eksempel ved å låse bestemte områder i sanntid for å håndtere en pågående hendelse.

Integrering av videoovervåking har lenge vært en viktig del av effektiv sikkerhet, spesielt i større bygninger og på campusområder. Større bedrifter kan til og med dra nytte av integrasjon med HR-systemer. Så fort en ansatt tas ut av lønnssystemet så mister vedkommende automatisk sine adgangsrettigheter.

Kort sagt, uansett virksomhetens størrelse eller art kan systemintegrasjon hjelpe deg med å maksimere verdien av investeringen i adgangskontroll.

Sette ut administrasjon av adgangskontrollsystemet

Greit å vite at man kan sette bort administrasjon av adgangskontrollsystemet til profesjonelle aktører. Du ivaretar selvsagt den viktigste funksjonen med full kontroll på hvem som har tilgang til dine lokaler og verdier. Ved hjelp av en sikker portal bestilles nye adgangskort, endringer eller sperring av kort. Du reduserer sårbarheten hvis den eller de som til daglig administrerer systemet ikke er tilgjengelig, syke, ferieavvikling etc. Linjeledere kan opprettes med rettigheter til å bestille i portalen for ansatte i egen avdeling. Dermed fordeles arbeidsbyrden på mange og de som sitter nærmest de ansatte vet ofte best hvilke rettigheter som kreves for hver enkelt ansatt.

Den første og beste forsvarslinjen

Adgangskontrollsystemet er hjørnesteinen i sikkerheten din. En pålitelig og oppdatert løsning kan hjelpe deg med å forbedre ikke bare sikkerheten, men også tryggheten på arbeidsplassen ve då hindre at uvedkommende ikke har tilgang. Samtidig som det forbedrer opplevelsen for ansatte og kunder og gjør livet enklere for deg.

Se etter et system som kan skaleres og vokse med ditt behov, integreres med andre systemer, er i samsvar med GDPR, Datatilsynets og annet lovverk. Trenger du veiledning? Ta kontakt med en av våre eksperter.