Forretningsinnsikt Sikkerhet

3 spørsmål alle virksomheter bør stille seg nå

Publisert
office desk and chair
3 spørsmål alle virksomheter bør stille seg nå

Etter den lange COVID-19 perioden er sikring mot nåværende og fremtidige helse- og sikkerhetsrisikoer høyt på agendaen. Det er mange faktorer å vurdere, så her er tre spørsmål du bør bruke til å forme strategien din for å levere en tryggere og sunnere arbeidsplass for dine ansatte, besøkende og kunder.

1. Hvordan har bedriften din endret seg det siste året?

Verden har endret seg drastisk de siste årene, og det inkluderer måten mange bedrifter opererer på. Har arbeidsplassen din skiftet til en fjern, hybrid eller fleksibel arbeidsmodell? Hvordan har driften utviklet seg for å imøtekomme nye markedstrykk? Å svare på disse spørsmålene vil trekke deg mot en bedre forståelse av hvor god dagens strategi fungerer og hvor potensielle gap som må fylles er.

2. Basert på disse endringene, hvilke tiltak må du ta for å fortsette å operere på en trygg måte?

Menneskene er bedriftens viktigste ressurs, så hva gjør du for å holde dine ansatte trygge? Prosesser som forskjøvet arbeidstid, endret trafikkflyt, helseundersøkelser, og endret romorganisering har store implikasjoner for sikkerhetsteknologi som tilgangskontroll, videoovervåking, dører og besøksstyringssystemer. Hvordan du implementerer disse prosessene og systemene har betydning for helsen, sikkerheten og tryggheten til dine ansatte, besøkende og kunder, men påvirker også driftseffektiviteten.

3. Hvordan vil du finansiere disse tiltakene?

Utover normale drifts- og kapitalbudsjetter er det også betydelige støttemidler tilgjengelige for mange sikkerhets- og trygghetsinvesteringer. Snakk med en sikkerhetsleverandør for å finne ut av hvilke føringer din virksomhet kan ligge under.

Påminnelse: Ikke glem hvordan driften påvirker lokalene

Etter COVID-19 pandemiens høydepunkter er det mange selskap som har gått fra å være helt eller delvis hybride til å gjenåpne kontorene for fult med forventning om en tilbakevending til den gamle normalen. Denne gamle normalen er for mange i stor grad utdatert og arbeidsplasser har vært dermed vært nødt til å tilpasse lokalene for en langtids hybridløsning. Sannsynligvis ble kontoret laget før pandemien - og av den grunn er den ikke nødvendigvis tilrettelagt for hybridmodellen og oppdaterte helse-og sikkerhetsrutiner. Derfor er det sannsynlig en rekke svakheter med planløsning, tilgangspunkter og menneskeflyt som kan optimaliseres gjennom blant annet teknologi.

Kontakt Securitas Technology i dag for å lære hvordan vi kan hjelpe deg med å svare på de tre spørsmålene i denne bloggen og utvikle en langsiktig strategi for å beskytte bedriften din mot fremtidige risikoer.