Värna om dina tillgångar

SecTech_2022_WarehouseEmployee_AdobeStock_39057860

Det handlar om mer än att bara skydda tillgångar. Nya tekniska genombrott ger upphov till helt nya lösningar som optimerar säkerheten – samtidigt som de är kostnadseffektiva.

Värna om dina tillgångar – samtidigt som du höjer effektiviteten i verksamheten 

Här är några exempel på hur säkerhetsteknik kan användas för att skydda värdefulla affärstillgångar, samtidigt som det bidrar till att öka effektiviteten.

Produktion

  • Spåra inventarier, övervaka användning och förhindra förlust med RTLS (Real Time Location Systems).
  • Övervaka produktionslinjer och identifiera mönster och trender med videoövervakning.
  • Begränsa och spåra åtkomst till enskilda anläggningar med åtkomstkontroll och besökshantering.

Logistik

  • Använd videoövervakning för att kontrollera när fordon och tillgångar anländer eller lämnar anläggningen.
  • Skydda utomhustillgångar med termisk perimeterdetektion.
  • Använd kartor och varningar för att spåra inventarier och undvika svinn och stölder med RTLS (Real Time Location Systems).

Handel

  • Använd videoövervakning för att identifiera mönster i kundflöden vid rusningstider eller för att avstyra kriminell aktivitet.
  • Förhindra och minimera interna stölder med system som förebygger förluster genom att övervaka och analysera tillgångar. 
  • Övervaka miljön i lager för att minska förluster eller skador med RTLS (Real Time Location Systems).
hidden

Relaterade resurser

Teknikinnovationer minskar gapet mellan säkerhet och drift, vilket ger spännande nya möjligheter att skapa effektivitet. För att ta reda på hur, läs vår bloggserie nedan.

hidden

Securitas Technologys ekosystem integrerar hård- och mjukvarulösningar för hälsa, säkerhet och trygghet, så att du på ett enhetligt sätt kan skydda dina medarbetare, trygga dina tillgångar, säkra dina nätverk och hantera din verksamhet.

Tala med en expert om att värna om dina tillgångar