Nordic Security Advisors

Låt oss göra en genomgång av era säkerhetssystem

Vi har skapat en nordisk organisation i syfte att hjälpa större företag att få en bild av säkerhetsnuläget och förslag på hur man tar säkerhetssystemen in i framtiden på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Vi erbjuder att utföra det vi kallar förstudier. Dessa förstudier har vi utfört under en tid till stora nationella företag inom olika branscher med mycket gott resultat. Arbetet med förstudierna inklusive rapporten som sammanställs och levereras till er är utan kostnad och ska syfta till att ni får en bland annat får en tydlig översikt av era system, mjukvaror och hur dessa står sig i relation till era säkerhets- och effektivitetskrav.

SV - En rapport med insikter

En rapport med insikter

Vi levererar en rapport med fakta, insikter och inspiration. Med rapporten får ni en tydlig bild över hur ert befintliga säkerhetstekniska landskap ser ut. Ni kan använda er utav rapporten som ett underlag inför hur ni vill gå vidare i ert interna säkerhetsarbete. I rapporten belyser vi även hur ert säkerhetstekniska landskap ser ut i förhållande till era säkerhetskrav, lagar och regler samt hur installerade system kan användas för att möta era krav på digitalisering och effektivisera interna processer.

Ladda ner marknadsblad

Exempel på rapportinnehåll

 • Executive summary
  - Enkel lättläst sammanställning av rapporten
 • Sammanställning av era tekniska system
  - Här presenteras fakta om hur nuläget ser ut, vilka system ni har, ålder och om dessa möter era säkerhetskrav
 • Jämförelse mellan era olika anläggningar
  - Ser vi en röd tråd i säkerhetsstandarden eller saknas den?
 • Inspiration till effektiva lösningar
  - Med hjälp av insikter från våra besök frågeställningar, tar vi fram inspiration till problemlösning om ni önskar.
 • Sammanfattning och rekommendationer
  - Utifrån insikter från våra besök tar vi fram enkla rekommendationer som ni kan använda i ert fortsatta säkerhetsarbete.
SV - Exelpel på rapport innehåll
Fördelar

Fem strategiska mål

Show More

Uppfyller du kraven för en kostnadsfri förstudie?

 • Minimum 10 st arbetsställen (siter)
 • Minimum 300 anställda
 • Ni kan avsätta överenskommen tid för genomförandet av denna förstudie
 • Säkerhet är (eller ska bli) en prioriterad fråga inom er organisation

Nordic Security Advisors förbehåller sig rätten att fritt välja vilken kund som kvalificeras för en kostnadsfri förstudie.

Vill du veta mer?