Säkerhetsinsikter för företag

Komplexa säkerhetssystem har läckor 
– Nordic Advisors hjälper er täta dem

Publicerad
Old way new way
Komplexa säkerhetssystem har läckor – Nordic Advisors hjälper er täta dem

Stora företag som verkar på många platser har ofta problem med att samordna, och hålla, en hög jämn säkerhetsnivå.
Man har genom åren köpt in olika system för till exempel passerkontroll, kamerabevakning och brandskydd – men lösningarna kan skifta lokalt och säkerhetsnivån varierar. Systemen arbetar var för sig och det finns egentligen ingen övergripande samordning.

Ett växande behov
Detta är verkligheten för många säkerhetsansvariga. Samtidigt pågår digitaliseringen av branschen vilket ställer andra krav – och ger nya möjligheter.
Securitas Technology har sett ett behov av att kunna samordna olika säkerhetssystem så att man kan ställa samma krav på säkerheten på alla platser.
Det räcker inte att ha en högre säkerhetsnivå på huvudkontoret om man sen har läckor ute i verksamheten. Nordic Security Advisors har vuxit fram som ett svar på de behoven.

Experter som förstår helhet
Vi mötte våra experter i Nordic SecurityAdvisors; Ingemar Johannesson, Daniel Ridderton och Jimmy Sjölander, som tillsammans har mer än sextio års erfarenhet av säkerhetsbranschen, för ett samtal. 
”Nordic Advisors är en långsiktigt, strategisk satsning från Securitas Technology och ett helt nytt grepp i säkerhetsbranschen”, berättar Daniel Ridderton.

Det finns så många företag i Sverige, och i Norden, som har verksamhet på många platser och har ett behov av att få ordning på sitt säkerhetsarbete. Man är medveten om det, men har inte haft resurser, eller i vissa fall kompetens, för att ta i frågan eftersom den lätt känns övermäktig. Att inventera vilka system man har, vilka som överlappar varandra – och därmed har onödiga kostnader – och se vad som kan effektiviseras genom att t ex centralisera servrar är inte enkelt. Men det går, och det är här Nordic Security Avisors bidrar med att bena ut var man står idag och, tillsammans med uppdragsgivaren, sätter behov av teknikutveckling, säkerhetsnivåer och underhållsplaner. Vilket sedan kan implementeras i hela verksamheten, på alla platser – och ge full kontroll.

Ta inte allt på en gång!
Rådet Nordic Security Advisors ger dig som står beredd att ta tag i frågan är att starta smart, och börja med att ta fram en förstudie och en gedigen behovsanalys. Då får man kontroll på förutsättningarna och kan sen bestämma vilken säkerhetsnivå man vill uppnå – om man till exempel vill ta steget fullt ut, in i det digitala – och i vilken takt man är beredd att gå vidare.

Genom att få en tidig överblick kan man också prissätta olika faser i processen, och prioritera i vilken ordning och med vilken hastighet man vill bli klar.
”Många vi möter har dåligt samvete, och man är rädd för att det behövs stora investeringar. Men ofta finns det rejäla besparingar i processen, och med kloka val kan man se till att det genomförs i en hastighet som passar budgeten. Då kan investeringarna i verkligheten ge minskade löpande kostnader och ökad säkerhetsnivå!” säger Ingemar Johannesson. 

En gemensam säkerhetsnivå
Idag erbjuder Securitas Technology öppna, överordnade säkerhetssystem som ofta kan samverka med befintliga system. Genom att samla allt i ett administrativt gränssnitt får man en överblick som tidigare inte varit möjlig. I förstudien ser man vad som är möjligt att använda – och vad som behöver uppdateras.
Den stora fördelen med att arbeta i ett överordnat säkerhetssystem är att det möjliggör full kontroll över verksamhetens alla delar. Samtidigt som mycket kan effektiviseras när det sköts av en leverantör.
”Jag ser massor av möjligheter att effektivisera när jag är ute hos företag. Ibland kan det till exempel vara tre olika leverantörer ute samtidigt för att göra serviceunderhåll – när det egentligen räckt med en tekniker!” förklarar Jimmy Sjölander.

En förstudie utan förbindelser
Att genomföra en förstudie tillsammans med Nordic Advisors ger er som företag kunskap som gör det enklare att se vad som behöver göras, och som kan ligga till grund för framtida beslut. Oavsett vilken väg ni väljer att gå så är det väl investerad tid. Nordic Security Advisors ger insikter och förståelse som vi är övertygade kommer till nytta i ert strategiska och operativa säkerhetsarbete.
 

Dokument för nedladdning
image for marketing sheet, CTA buttom

Läs mer om hur Securitas Technology Efficiency Check hjälper er att få en helhetsbild av hur ert säkerhetssystem fungerar