SaaS

Säkra datacenter är stommen i Cloudlösningar
 

Publicerad
Cloud access graphic
Säkra datacenter är stommen i Cloudlösningar

Nu väljer allt fler att lägga sin data i externa datacenter för att öka IT-säkerheten och minska de fasta kostnaderna. Det går snabbt, och idag finns 400-500 hyperskaliga datacenter globalt. I Norden har vi ett antal aktörer som sett fördelarna med vår höga tekniska kompetens, låga energikostnad och ett väl anpassat klimat och därför valt att etablera sig här. Securitas Technology har ett stort ansvar att skydda dessa fysiskt.

Men det handlar inte endast om IT-säkerhet och skydd mot hackerattacker. ”Vi ser att behovet av att utveckla den fysiska säkerheten ökar,” säger Niklas Bennet, KAM i det nordiska teamet på Securitas Technology. Han är med och driver ett antal projekt där Securitas Technology ser till att bygga ett antal säkerhetslager, utifrån och in, för att skydda verksamheten.

 

Om man lyckas få in ett enda USB i ett datacenter så skulle man kunna stjäla för miljarder!
 

”Vi bygger det som en lök, lager på lager, som börjar med en fysisk barriär i form av ett staket och grindar som fiberoptiskt känner av rörelser,” berättar Niklas. ”I nästa steg placerar vi ut värmekameror som fångar allt som rör sig.”. Det kompletteras med PTZ-kameror som följer vad som rör sig i området och även högupplösta övervakningskameror för att bygga upp en helhetsbild av området. Detta kan även kompletteras med radar. Totalt kan det var 3-4 system beroende på kundkrav som målar upp en sammantagen bild i det överordnade systemet som skickas till Säkerhetscenter för analys och eventuell åtgärd. Detta är innan man ens kommit in i fastigheten.

I entrén finns en egen säkerhetsrutin som är implementerad i det överordnade säkerhetssystemet. Har man kommit in där kommer man inte vidare utan att ha varit i kontakt med väktare som sitter bakom säkerhetsglas. De har befogenhet att med ett knapptryck låsa in illvilliga så att de inte kan ta sig ut ur entrén överhuvudtaget innan polis är på plats.

För att komma in i lokalerna måste man gå igenom slussar, så kallade Air Locks, som endast släpper igenom en person i taget. Då hamnar man i kontorsdelen som i sig är en säkerhetscell innan man når servrarna.

 

Röd zon – den högsta säkerhetszonen
”Servrarna är i vad vi kallar Röd zon och dit får endast vissa ackrediterade komma in. Varje dörr har dubbelpassage, dvs passerkort och godkännande via 4K-kameror krävs för att komma in,” säger Niklas. Det är förbjudet att ta med sig någon elektronik överhuvudtaget in i Röd zon. Allt man behöver finns redan där. Driftssättningsdatorn lever hela sitt liv där inne för att inte kunna utsättas för påverkan. Dessutom är varje server kameraövervakad och man ser vem som gör vad, vid vilken tidpunkt.

”Vi bygger lager på lager på lager… Till slut blir det omöjligt att kunna göra något utan att avslöjas,” fortsätter Niklas.

 

Skyddade reservdelar
Om något är på väg att gå sönder så finns det reservdelar för allt, redo att omgående sättas in för att minimera påverkan på driften. Dessa finns skyddade inne på datacentret, så om till exempel en passersystemsserver skulle gå sönder finns en reserv redo att omgående koppla upp. ”Verksamheten får aldrig utsättas för några risker i form av driftstopp på någon del av säkerhetssystemen”, säger Niklas.

 

Gör rätt från början
När man sätter upp ett datacenter är det viktigt att från början integrera säkerhetstänket, redan på ritningsnivå. Genom att Securitas Technology har CAD-specialister som kan implementera säkerhetslösningar som kameror i BIM-modeller så ser man redan på projekteringsstadiet exakt vilka ytor som täcks och man kan besluta om vad som ska prioriteras innan bygget ens påbörjats. Det minimerar fel och gör att systemen kan sjösättas avsevärt snabbare än tidigare.

 

En växande verksamhet
Securitas Technology ser en kraftigt ökad efterfrågan på fysisk säkerhet. Den erfarenhet vi fått är ovärderlig när man vill skydda ett datacenter. Det handlar både om enskilda mindre datacenter, så kallade Edge-datacenter som bland annat hanterar molntjänster, och gigantiska hyperskaliga datacenter.

 

Molnet attackeras från luften
”Vi håller just nu på med att även säkerställa ytterligare ett skal, nämligen drönarattacker, som har potential att kunna göra stor åverkan om de inte fångas upp. Validrone kan integreras för att spåra drönare och deras piloter och gör luftrummet till en del av det totala skyddet. Vilket visar att vi aldrig kan slå oss till ro, det kommer hela tiden nya utmaningar!” avslutar Niklas Bennet.