Termisk
Temperaturscreening

Övervaka hälsan hos personal och besökare med snabba temperaturkontroller.

hidden

Proaktiv screening för ert företag

Säkerhet på företag har kommit att betyda så mycket mer än fysisk säkerhet; det inkluderar nu medarbetares och besökares hälsa. Att minska risken för exponering för virus och andra sjukdomar är avgörande för alla organisationer - det är där STANLEY Security kommer in. Våra avancerade termiska screeningssystem för kroppstemperatur erbjuder en rad lösningar som hjälper er att skydda medarbetares och besökares hälsa.

Hur det fungerar

Screeningprocessen

30 %

ungefär 30 % av personens ansikte måste fylla synfältet

1,2-3,5 m

beroende på vald enhet måste personen vanligtvis vara cirka 1,2-3,5 meter från värmekameran

20-24°C

skanningarna bör ske i en kontrollerad miljö

pro plan image device
hidden
Branscher & Termisk bildbehandling

Termisk temperaturscreening i din bransch

  • Tillverkning och logistik - skydda medarbetare och era tillgångar genom att använda värmekameror för tillverknings- eller lageranläggning
  • Sjukvård - screena patienter och besökare för att kunna ge bästa möjliga vård i rätt tid och undvika risken för korskontaminering
  • Transport - se värmebilder vid flygplatsens flaskhalsar, depåstationer och andra transportanläggningar
  • Utbildning - hjälp till att skydda elever och personal från sjukdom med en extra nivå av säkerhet
hidden
COVID-19 och termisk bildbehandling

Hjälper till att minska risken för exponering

Många organisationer arbetar i dag under intensiv press för att implementera och upprätthålla effektiva säkerhetspolicyer för screening av medarbetare som återvänder till arbetsplatsen och besökare. Med denna snabba utveckling, söker sig företag över hela världen till innovativ teknik som förbättrar screeningpraxis och säkerhetsprotokoll – som till exempel STANLEY Securitys lösning för termisk temperaturscreening. Även om termisk bildteknik har funnits tillgänglig under en tid, har dess popularitet ökat med anledning av COVID-19. Vår proaktiva lösning kan inte bara hjälpa till att minska risken för exponering av COVID-19 på arbetsplatsen, utan tjänar också ett bredare syfte i framtiden när många företag omvärderar sin syn på åtkomstkontroll, besökshantering och andra avancerade screeninglösningar.

Skicka en förfrågan

Basic plan image of cell phone and steering wheel
Fördelar

Fördelarna med termisk temperaturscreening

Show More
Varför STANLEY Security?

Experter på termisk temperaturscreening

hidden
Vårt team av erfarna tekniker

Våra erfarna säkerhetstekniker tar hand om installation och konfiguration. Vi integrerar er lösning för termisk temperaturscreening med andra produkter - till exempel kameror, referensvärmekälla, mjukvara med mera - som behövs för att få igång ert system så snabbt som möjligt.

hidden
Expertis inom otaliga industrier

STANLEY Security är stolta över vår förmåga att tillhandahålla lösningar för termisk temperaturscreening inom flera branscher. Vi har expertis att installera termiska temperaturscreeningssystem i lager, hotell, restauranger, sjukhus, butiker, utbildningsbyggnader och campus med mera.

hidden
Dagens lösningar som fungerar för morgondagen

Vi hjälper er att hitta lösningar på dagens utmaningar, men vi är också fokuserade på framtiden. Vi utvecklar våra system med ett bredare syfte i åtanke - att hjälpa er att installera en termisk temperaturscreeningslösning för att minska risken för exponering av COVID-19, samtidigt som vi hjälper er att integrera ert nya system i er långsiktiga säkerhetsstrategi.

FAQs

Kom igång med termisk temperaturscreening i dag