Driftövervakning av säkerhetssystem

Securitas Technology Service Assurance övervakar driften av era säkerhetssystem och varnar vid fel. Tjänsten säkerställer till exempel att övervakningskameror, dörrenheter och larmkomponenter förblir online och fungerar normalt – och vidtar proaktivt åtgärder vid problem.

Smart och intelligent driftövervakning av era system och enheter

Våra Service Assurance-tjänster ger er proaktiva varningar och åtgärder vid ett systemfel eller enhetsproblem, så att ni kan känna er trygga. Tjänsten skapar en dygnet runt-övervakning av status och tillstånd på server och/eller utrustning med möjlighet att övervaka antingen lokalt placerad utrustning eller molnhostade system.

Monitoring centre employee uses walkie-talkie
VAD ÄR SECURITAS TECHNOLOGY SYSTEM SERVICE ASSURANCE?

Detta uppnås med lösningen:

  • Om en enhet går offline skapas ett avvikelselarm till vårt Säkerhetscenter
  • Felsökning kan initieras på distans
  • Tillser att era system fungerar - när ni behöver dem
  • Fel kan åtgärdas som en del av serviceavtalet, antingen på distans eller på plats
  • Specialutbildade tekniker kan utföra reparationer på plats 24/7 - 365 dagar om året 
  • Ni behöver inte diagnostisera felet på egen hand, tjänsten gör det åt er
  • Åtgärder vid fel kan initieras omedelbart
FÖRDELAR

Fördelar med Securitas Technology's System Service Assurance

Show More

Så fungerar System Service Assurance

Tjänsten fungerar genom att era enheter, system eller lösningar kopplas till vårt Säkerhetscenter som är bemannat dygnet runt, året runt.

På Säkerhetscenter integreras vår moderna miljö med er installation, vilket gör det möjligt att ständigt övervaka enheternas status. I händelse av att en enhet går offline eller uppvisar en störning skapar den ett larm för vårt tekniska Remote Team. Felet kommer att valideras, varefter snabb åtgärd kan vidtas.

Åtgärd på ett fel kan inkludera information till slutanvändare, eller så kan man använda våra tjänster från våra Remote och Hosting Teams för felsökning - och om möjligt felkorrigering - på distans. Därigenom kan en analys göras så snart ett fel inträffar och åtgärd kan vidtas snabbt.

SecTech_2019_MonitoringCenter_EU_2

Skydda er IT-infrastruktur

Fysiska säkerhetsenheter skapar unika sårbarheter. Flera av de fysiska enheterna kan vara avgörande för er verksamhet och anläggningar. Sårbarhet i driften av dessa enheter kan påverka er övriga IT-infrastruktur, varför det är viktigt att övervaka deras drift och se till att de fungerar korrekt. Med vår System Service Assurance övervakas era enheter ständigt och vid fel eller störningar skapas ett larm för vårt Hosting-team, så att rätt åtgärd och snabb lösning av problemet kan initieras.

Kontakta oss

Driftsäker videoövervakning

Avsaknad av realtidsvideo eller lagrade videoinspelningar skapar unika problem för all fysisk säkerhetspersonal. Videoövervakning tillhandahåller visuell dokumentation av kriminella aktiviteter och incidenter på era anläggningar, vilket kan vara ett krav för vissa organisationer utifrån myndighetskrav eller efterlevnad av branschföreskrifter.

Kontakta oss

Video surveillance monitoring system
Varför Securitas Technology?

Experter på automatiserade övervakningslösningar

tab-icon
Ett smidigt ekosystem

Som med alla skräddarsydda lösningar finns det inget "one size fits all"-system. Kundkrav, fysiska byggnadsattribut och tillgångar kan alla påverka hur våra säkerhetsexperter väljer att designa ert säkerhetssystem. Oavsett om er organisation redan har ett befintligt system på plats eller om ni börjar från början, kommer våra experter att arbeta med era interna team för att säkerställa att era behov uppfylls och att ni har ett helt integrerat system.

tab-icon
Vi fokuserar på era specifika behov

Att hitta rätt produkt för ert företag kräver en djupgående förståelse för er organisations behov. Våra säkerhetsexperter kommer att arbeta nära er för att lära känna era specifika krav och kommer att överväga era behov av skalbarhet, funktionalitet, funktioner och eventuella speciella krav innan de föreslår den mest kostnadseffektiva lösningen.

tab-icon
En mångsidig portfölj av partners

Våra kunniga, certifierade säkerhetsexperter har arbetat med kunder som sträcker sig från lokala butiker och små detaljhandelskedjor till storföretag och statliga myndigheter. Detta utbud av expertis inom olika branscher ger oss den erfarenhet som behövs för att identifiera säkerhetsproblem för alla typer av anläggningar och rekommendera effektiva lösningar.

Kom igång med System Service Assurance i dag