Säkerhetsinsikter för företag

Den fysiska säkerheten går mot en mer IT-baserad säkerhetslösning

Publicerad
Cloud Computing, Technology, Network Server, Server Rack
Reflektioner från Sectech 2023

Årets Sectech-mässa gick av stapeln den 24-25 oktober och blev den största någonsin. Securitas Technology var givetvis på plats och i år presenterades Security as a Service (SECaaS) i montern. I korthet innebär SECaaS att vi tar hand om hela kedjan av er säkerhet, från hårdvara och mjukvara till att hålla systemen uppdaterade. I montern hade vi många givande samtal med branschkollegor, leverantörer och kunder. Dessutom deltog några av Securitas Technologys experter i sex av mässans seminarier.

Ökad användning av molntjänster

Årets seminarier avhandlade bland annat cybersäkerhet, molntjänster, AI och Security as a Service. Man kan se en tydlig trend att molntjänster blir allt vanligare, även hos mindre företag. Molntjänster ger företag möjlighet till ett starkt säkerhetssystem med kontinuerligt underhåll, oavsett storlek på företaget. Att placera säkerheten i molnet innebär att man inte behöver ha en egen IT-avdelning som hanterar systemen och IT-miljön på plats, utan det görs via servrar som hanteras av säkerhetsleverantören. 
Viktigt att komma ihåg om man känner en oro för att förflytta säkerheten till molnet, är att även om servern ligger nere tillfälligt, påverkar inte det exempelvis passersystem och inbrottslarm. Anläggningen är fortfarande skyddad, eftersom molnet är ett administrativt verktyg och inte det som styr den fysiska säkerheten. Det kan dock vara bra att känna till att kamerasystemen kan påverkas vid serverstopp, beroende på hur systemet är uppbyggt och vilken lösning man satt upp. Har man enbart molnlagring spelas inget videomaterial in under en servernedgång. Är det av yttersta vikt i kundens säkerhetsarbete att alltid ha tillgång till inspelat material finns exempelvis hybridlösningar. När man köper in en molntjänst bör man se till att säkerhetsleverantören känner till vilket behov man har. 
Det som nämndes som en viktig fråga att ställa för kunden, är var informationen lagras samt vem som har tillgång till den. Det rekommenderades också att använda sig av renommerade säkerhetsleverantörer för att känna sig trygg. 

Säkerhetsbranschen tar hjälp av AI

Utvecklingen av AI ser man stor nytta av i säkerhetsbranschen. Med AI ser vi hur det medför en ökad effektivitet i arbetet med att skapa trygghet i samhället och hos företag. I och med att det blir vanligare att implementera AI kommer vi säkerligen att märka av fördelarna alltmer. Kombinationen AI och videolösningar, som var ett av ämnena under mässans seminarier, ger möjlighet att analysera det normala beteendet på en plats och därmed också förmågan att upptäcka när något avviker. AI kommer att kunna vara ett hjälpmedel i många avseenden och där har vi bara sett början på hur vi kan använda det.
Nyttan med att använda kameror i sin säkerhetslösning i stället för vakter på plats exempelvis, är att en kamera ofta kan scanna av en större yta men också att den kan utföra många uppgifter samtidigt, vilket ger en ökad effektivitet. 

Ökad efterfrågan av helhetslösningar

Generellt ser man en ökad efterfrågan av helhetslösningar från kunder, det vill säga man önskar ett paket av teknik och mjukvara i sitt abonnemang. Där kommer exempelvis Security as a Service in i bilden, som den nya typen av leverans och där Securitas Technology ligger i framkant. 
Det viktigaste är att företag inser vilka risker som finns med att inte säkra sina tillgångar, i och med att man är mer benägen att investera i säkerhet efter att man redan blivit utsatt för brott. Har man inte ett säkerhetssystem i dag, eller om man är osäker på om det skydd man har är tillräckligt, är det läge att ta kontakt med en säkerhetsleverantör för att säkerställa att man har en lösning som är anpassad efter sina specifika behov. Så som behovet ser ut i dag, men också för att man ska vara förberedd för framtiden.