I Media

Viktig informasjon til våre kunder angående årets mellomoppgjør

Publisert

Kunder av Securitas Technology AS

Mellomoppgjør 2023
Securitas Technology AS ønsker herved å informere alle kunder om følgende forhold.
Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom LO/YS og NHO i mellomoppgjøret 2023.
Helgen 14. og 15. april skal LO, YS og NHO mekle, en eventuell streik kan tidligst starte søndag 16. april.
LO og YS har varslet at 24 388 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik hvis partene ikke blir enige i helgens mekling.
Vi varsler med dette om at det er en fare for at det kan oppstå en streik som kan ramme våre systemteknikere, dette vil medføre stans i våre installasjon- og servicetjenester.
Bedriften vil søke om dispensasjon for arbeide som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade, dette iht. Hovedavtalen mellom LO og NHO.
Vår alarmstasjon og utrykningstjeneste er i første fase av en eventuell konflikt ikke berørt og driften vil gå som normalt.
Siden dette er en lovlig arbeidskonflikt, vil kontraktens ”force majeure”-regler bli gjort gjeldende som følge av streiken, dvs. forhold som er utenfor vår kontroll.

Nedlasting