Site Occupancy Management

Site Occupancy Management er en smart og kostnadseffektiv måte der personlige grenser kan sikres. Intelligent analyseprogramvare oppdager automatisk inn- og utreise og viser livestatus til besøkende.

Slik fungerer Site Occupancy Management

Som butikkeier vet du at din konkurranseevne avhenger av en lang rekke faktorer som å håndtere administrative utgifter, redusere svinn, forbedre effektiviteten og ikke minst effektiv produktsikkerhet, slik at investeringene dine er beskyttet. Her kan vi tilby deg erfaringer og innsikt fra ulike markeder i Europa og USA. Målet vårt er enkelt: Vi ønsker å beskytte deg mot både svindel, butikktyveri, innbrudd og ran.

Tydelig oversikt

Den tilkoblede Smart Display viser totalt antall registrerte personer, ev. beregnet ventetid og bruker enkle fargede "skilt" for rask orientering til besøkende.

En kostnadseffektiv og enkel løsning som kan møte myndighetenes krav og retningslinjer for personlige grenser, uten behov for fast tildelte personell eller vaktressurser, for å håndtere inn- og utkjøringskontrollen i din bedrift. Løsningen kan integreres med en eksisterende adgangskontroll eller dørkontrollenheter, og dermed enkelt sikre at grensene ikke overskrides.

Photo of Floor Stand Example for Site Occupancy Management SOM Solution
Securitas Technology illustrasjon

Analytics via skyen

Ved å koble løsningen til vår nettsky kan flere lokasjoner samles og administreres sentralt fra ett sted. Benytt deg av avanserte live dashboards som ikke bare kan vise antall besøkende i sanntid, men også gi viktig innsikt i beleggslinjen per sted eller over tid i løpet av dagen. Statistikk samles inn over telling, slik at du tydelig kan se besøkstall for et gitt tidspunkt på dagen, uken eller måneden. Historien kan eksporteres fra rapportfunksjonen, slik at data kan brukes til å optimalisere for eksempel bemanningsbehov eller andre driftstiltak.

Tilpass skiltingen din ved å bruke sky-verktøyene, for å gi dine ansatte, besøkende eller kunder en unik opplevelse. Det er mulig å sette opp farger, grafikk og logoer etter ønske, som kan vises på tilsvarende Display Monitorer på hvert sted.

Skalérbar løsning, fra én til flere dører

Løsningen er 100 % frittstående og kan fungere på én inngang, med telling av både inngang og utgang via samme dør/inngangsparti, eller utvidet til å dekke flere innganger samtidig. Server med analyseprogramvare settes opp og kobles deretter til en eller flere av våre analysesensorer. Sensorene består av 3D-kameraer, som sammen med vår avanserte programvare sørger for telling av personer både ved inngang og utgang.

Enkel visning av antall personer skjer på tilhørende Smart Display, som kan monteres både vertikalt eller horisontalt. Smartskjermen kan stilles inn til å vise flere språk i rulleformat, f.eks. dansk, engelsk og tysk - samtidig.

Brukervennlig styring av innstillinger gjør det enkelt å bruke systemet på daglig basis. Mulighet for personlige infoskjermer som kan plasseres veggmontert, takmontert eller ved hjelp av Display Stands avhengig av dine behov.

SecTech_2022_Employee_Turkey_2
Photo of user using Smartphone to watch Site Occupancy Management SOM Dashboard Analytics

Overhold restriksjoner på en kostnadseffektiv måte – helt automatisk

Begrensningene for hvor mange mennesker som kan samles på ett sted endres stadig. Uansett hvilke grenser som skal overholdes, krever det en ekstra innsats for alle næringsdrivende å overholde dem.

I stedet for å ha tildelt fast personell, eller ha fysisk sikkerhetspersonell utplassert i for eksempel en butikk, kan du bruke Securitas Technology SOM til å automatisere prosessen og fortsatt overholde kravene.

Registreringen av inn- og utreise skjer helautomatisk og det vises i sanntid på tilhørende monitorer hva persongrensen for det spesifikke stedet er, samt hvor mange personer som er på stedet akkurat nå.

Hvis grensen overskrides, vises nye besøkende til ikke å komme inn før det er kapasitet igjen. Integrert med automatisk dørkontroll kan du til og med fysisk sørge for at ingen flere personer kommer inn hvis grensen nås.

Løsningen kan etableres som en komplett frittstående løsning, eller integreres med evt. eksisterende sikring. Kontakt vår sikkerhetsrådgiver i dag for å høre mer.

Kom i gang med Site Occupancy Management