SMB Virksomheter

Vurderer du å anskaffe et alarmsystem til bedriften?

Publisert
business alarm system
Vurderer du å anskaffe et alarmsystem til bedriften?

Bruk denne sjekklisten til å velge riktig system for deg.

I en liten bedrift kan selv små irritasjonsmomenter få store konsekvenser. I en stor bedrift kan et enkelt tyveritilfelle blant de ansatte være et lite problem, men for en mindre bedrift kan det være et stort økonomisk tilbakeslag.

Noen ganger er det utfordrende for små bedrifter å få tilgang til de samme sikkerhetsressursene og det samme personellet som større bedrifter kan investere i, men heldigvis finnes det mange sikkerhetssystemer som er svært effektive uansett størrelse.

Hvis du er strategisk når det gjelder hva, hvor og hvordan du implementerer ny sikkerhetsteknologi, kan du finne et effektivt system som passer dine behov og ditt budsjett.

Bruk denne sjekklisten som veiledning når du skal velge det beste alarmsystemet for småbedrifter.

1. Hva trenger du i et alarmsystem?

Det finnes mange alternativer for innbruddsalarmer med unike ytelsesegenskaper. Kategoriene omfatter blant annet

  • Overvåket alarmsystem: Et team av sikkerhetseksperter kan bekrefte mistenkelig aktivitet og varsle politiet, brann og redningsetater, noe som gir et høyere sikkerhetsnivå.
  • Smart alarm: Hvis en hendelse utløser en alarm, sender en smartalarm et varsel til en persons smarttelefon. Du får vite om et sikkerhetsbrudd skjer uansett hvor du befinner deg.
  • Oppringt innbruddsalarm: Hvis alarmen utløses, ringer alarmen til riktig person.
  • Lydalarmer: Hvis en handling utløser en bevegelsessensor, vil alarmen ringe i en bjelle eller utløse et varsel. Den vil imidlertid ikke kontakte noen direkte.

Videoovervåking og adgangskontroll er også svært viktig, særlig med tanke på hendelsene de siste årene. Videosystemer gjør det mulig å bekrefte innbruddshendelser og gir brukerne sanntidstilgang til å se hva som skjer på stedet. Overvåkede alarmsystemer kan identifisere og bekrefte hendelser, slik at politiet kan rykke ut raskere.

Når det gjelder adgangskontroll, bør du se etter sikkerhetsteknologi som gjør at du kan sikre organisasjonen din enten du er på stedet eller på avstand. Det tar bare noen få sekunder å gi eller nekte adgang til ansatte, kunder eller leveringspersonell. Enkel, berøringsfri identifikasjon hjelper deg med å redusere kostnadene til fysisk sikkerhetspersonell og legitimasjon.

2. Vil denne sikkerhetsløsningen gi gyldig bevis til politimyndighetene og korte ned responstiden i nødsituasjoner?

Minst 98 prosent av alle alarmer er falske. For små bedrifter har falske alarmer følgende konsekvenser:

  • Forstyrrelser og tapt produktivitet
  • Kostnader relatert til utrykninger
  • Uro og tap av nattesøvn ifm. varslinger fra alarmsentral
  • Manglende evne til å stoppe pågående forbrytelser

Falske alarmer er en konstant belastning for utrykningspersonell og i mange tilfeller politiet. Hvis organisasjonen din er en gjenganger, kan det hende at myndighetene nedprioriterer signalet ditt når en legitim nødsituasjon inntreffer.

Verifiseringsteknologi viser de som skal aksjonere på din alarm at vi ikke "roper ulv". Når en inntrenger "utløser" en alarm, kan opplært sikkerhetspersonell utenfra avlytte lyd- eller videomaterialet. De kan vurdere om det er snakk om en pågående forbrytelse og iverksette tiltak i henhold til avtalt aksjonsplan, som kan omfatte varsling av politi om hendelsen. Politiet får pålitelig informasjon å forholde seg til, noe som bidrar til å forkorte responstiden.

3. Hvordan vil denne sikkerhetsløsningen hjelpe oss med nettsikkerheten?

Ifølge Cybersecurity Magazine er 43 prosent av alle moderne dataangrep rettet mot små og mellomstore bedrifter. Åttitre prosent av små og mellomstore bedrifter er ikke økonomisk forberedt på å komme seg etter et cyberangrep. Selv om bedriften din har færre enn ti ansatte, har du likevel flere strømmer av sensitive system-, medarbeider- og kundedata å beskytte.

I dag må organisasjoner opprettholde nettverkstilkobling og databeskyttelse fra flere enheter, steder og brukere. Det betyr at cybersikkerheten må møte brukerne der de er, enten de jobber hjemmefra, i skyen eller via bedriftens Wi-Fi.

Cybertrusler som bekymrer mindre organisasjoner, omfatter blant annet skadevare, løsepengevirus, phishing og innbrudd i systemer. Heldigvis finnes det i dag løsninger for små bedrifter som beskytter både den fysiske sikkerheten og cybersikkerheten. Fra overvåking av gjestenes trådløse nettverk til automatisk oppdatering av sikkerhetsoppdateringer - teknologien bør gjøre cybersikkerhet til en pålitelig, selvstendig og kontinuerlig prosess.

4. Hvor enkel er installasjonen?

Det er ikke uvanlig at små bedrifter eksperimenterer med gjør-det-selv-installasjoner i håp om å spare tid, krefter og kostnader. Konsekvensene av manglende sikkerhet er imidlertid større enn de praktiske fordelene. Profesjonell installasjon sparer tid og penger, både på kort og lang sikt.

En gjør-det-selv-installatør kan for eksempel overse områder som sikkerhetssoner. En sone er et spesifikt område eller en seksjon i et næringsbygg som korresponderer med en spesifikk sensor eller alarm. En inngangsdør kan for eksempel være én sone, mens to bakdører kan være en annen sone.

Sonen har en tilordnet identifikator. Når en nødsituasjon inntreffer i en bestemt sone, kan innsatspersonell identifisere hendelsesstedet. Erfarne leverandører vet hvordan de skal utpeke soner nøyaktig, slik at nødetatene - med hjelp fra et sikkerhetsalarmsystem - raskt kan stoppe hendelser.

Det kan også være fristende å investere i høyteknologisk maskinvare og kabler. I tillegg til å tære på budsjettet, kan det hende at du ikke konfigurerer systemet riktig, noe som kan påvirke ytelsen. Basert på dine nåværende behov for sikkerhetsløsninger, slik de er vurdert av en profesjonell representant, kan du gå videre med enten kablet eller trådløst utstyr for å dekke bedriftens behov. Disse løsningene kan tilbys med null i installasjonskostnad eller forhåndsprising med en lav månedlig overvåkningskostnad. Oppgraderingene kan være automatiske og kontinuerlige. Tilgang til nettskyen gjør det enkelt å lagre og skalere sikkerhetsprogrammet opp eller ned etter behov.

Ikke ta snarveier når det gjelder å beskytte virksomheten din

Som småbedrift må du maksimere investeringene du gjør i tid, mennesker og teknologi, og sikkerhetsteknologien din bør oppfylle flere mål samtidig - med suksess. Heldigvis finnes det nå høytytende alternativer som ikke krever en stor andel av lommeboken.

Vi er her for å hjelpe deg

La oss hjelpe deg med å utvikle en plan for å beskytte småbedriften din. Ta kontakt med en sikkerhetsekspert i dag for å starte samtalen.

 

Kontakt oss i dag