Videoovervåking og CCTV-systemer

Slik unngår du "videotap" i videosikkerhetssystemet ditt

Publisert
Technician installing CCTV camera on ceiling indoors
Slik unngår du "videotap" i videosikkerhetssystemet ditt

Det er ikke til å legge skjul på at videobevis kan utgjøre forskjellen mellom å kunne bevise tyveri av eiendeler, skade på eiendom eller skade på ansatte, og en ubekreftet situasjon som gjør deg eller bedriften sårbar for tap, risiko og erstatningsansvar.

Videobevis kan:

 • Avgjøre berettigelsen av krav om skli- og fallskader
 • Sikre bevis ved påkjørsler, ødelegger, hærverk, trusler
 • Bidra til å pågripe mistenkte
 • Føre til sikrere og mer effektiv drift

Video er en viktig del av en organisasjons overordnede sikkerhetsplan. Men hva om sikkerhetssjefer og politiet som prøver å få tilgang til videoopptak i en portal, bare får se en tom skjerm?

Det kan umiddelbart stanse etterforskningen og redusere verdien av investeringen selskapet har gjort i programvaren for videoadministrasjon, Video Management System  (VMS).

Denne artikkelen går gjennom:

 • Potensielle feil i et videosikkerhetssystem
 • Hva du bør fokusere på i et VMS
 • Juridisk gyldighet av videobevis
 • Overvinne hull og feil med videoen din
SEC Wall Camera

Potensielle feil i et sikkerhetssystem

La oss se på situasjonen med videoopptak som forsvinner når sikkerhetssjefene ser på VMS-programvaren. Resultatet er en helt ny undersøkelse for å finne ut hva som gikk galt i stedet for å analysere videoinnholdet. Spørsmål som dukker opp er f.eks:

 • Hvor lenge har systemet fungert dårlig uten at vi har visst om det? Har det gått timer, dager eller uker?
 • Påvirket feilen omkringliggende programvare eller maskinvare?
 • Hvorfor fikk vi ikke noe varsel?

Videoforløpet for hver enkelt organisasjon er unikt og vanligvis mangesidig. Fra kameraet må IP-videoen gå gjennom en rekke enheter, systemer og programvareløsninger før den lagres. Videodataene dine møter enheter som f.eks:

 • POE-brytere for nettverk
 • Serverens nettverkskort (NIC)
 • Operativsystemprogramvare
 • CPU-servere og maskinvare

For å oppnå en sammenhengende, komplett videostrøm må hvert segment fungere og kommunisere med hverandre.

Leverandører av VMS-programvare og IT-overvåkingsverktøy lover ofte å ha funksjoner som sikrer at kameraer og andre tilkoblede enheter er online og i drift. Dette krever imidlertid fortsatt at administratoren feilsøker og iverksetter tiltak for å løse eventuelle problemer, slik at du alltid kan være sikker på at den videoen du trenger, er tatt opp og forblir sikker.

Hva du bør fokusere på når det gjelder VMS-systemer:

Når du vurderer ulike alternativer for videoadministrasjonssystemer, bør du stille følgende spørsmål til integratoren:

1. Vil systemets ulike komponenter og enheter fungere harmonisk sammen?

Enhetene må kunne integreres for å sikre integriteten til videostrømmen, som til slutt ender opp i innspilt video.

VMS-programvaren, tilhørende maskinvare, servere og operativsystemer må fungere som de skal til enhver tid. Integrasjonene må også være stabile og intakte etter hvert som du legger til eller trekker fra ulike komponenter.

2. Hvordan vet du når det finnes en sårbarhet eller trussel, og hvor raskt?

Hackere og nettkriminelle bruker nå fysisk sikkerhet som innfallsport for å infiltrere nettverket. Trusselbildet utvides, og organisasjoner trenger teknologi som kan identifisere og redusere trusler umiddelbart.

3. Hvordan kan den forhindre at problemer oppstår?

Spør integratoren din om systemet du vurderer, varsler om videotap eller enhetsfeil og hjelper deg med å finne årsaken. På denne måten slipper du å være i uvisshet om hvilken komponent som forårsaket at videostrømmen sviktet og etterlot deg med manglende video.

Juridisk aksept av videobevis

Et videobevis kan virke tillatt, men må likevel godkjennes av politiet. Ifølge justisdepartementet må videobevis være originale og relevante for å kunne brukes i retten. En aktor kan bekrefte ektheten ved å:

 • Innkalle et vitne som kan vitne om hvordan enheten som tok opp videoen, fungerte.
 • Innkalle vitnet som fant videoen og plasserte den som bevismateriale.
 • Innkalle alle vitner som har kunnskap om saken, og/eller andre relevante vitner som kan bekrefte ektheten. I forbindelse med en forbrytelse kan personer manipulere, endre eller forfalske bevismateriale, så en CoC attesterer verifiserbar og dokumentert håndtering.

Videoovervåkningens metadata leverer viktig informasjon til politiet. Relevante data, ifølge Security Info Watch, inkluderer:

 • Tids- og datostempler
 • plassering
 • Analyser som ansiktsgjenkjenningsteknologi for å verifisere en persons identitet.

Verifiseringsteknologi vil også gjøre videobevis mer troverdige. Verifisering betyr at et team av eksterne sikkerhetseksperter har bekreftet legitimiteten til en video for å underbygge påstander om mistenkelige aktiviteter og forbrytelser. Hvis det er hull i dataene eller mangler videoopptak, er det større sannsynlighet for at en domstol vil anse bevisene som juridisk uakseptable.

Få bukt med hull og feil i videoen din

Manglende video er mer enn bare en ulempe - det kan endre forløpet av en etterforskning. Derfor må du vurdere potensielle løsninger ut fra spesifikke kriterier for å unngå slike problemer. Spør deg selv:

Kan denne løsningen overvåke tilstanden til hele infrastrukturen vår?

Kan den umiddelbart varsle oss om problemer, for eksempel hvis en komponent svikter? Kan den bidra til å forebygge fremtidige problemer?

Kan den oppdateres og tilpasses etter hvert som virksomheten vokser?

Ved å ha disse faktorene i bakhodet kan du ikke bare løse problemer som mangler, men også finne et system som løfter det generelle sikkerhetsprogrammet.

Vi er her for å hjelpe deg

Vil du ha en videoovervåkningsløsning med bedre ytelse og beskyttelse? Finn mer informasjon her eller bestill en gratis konsultasjon med en sikkerhetsekspert.