Datasentre

Resiliens, noe å tenke på ved å starte datasenter

Publisert
doorway in a data center
Resiliens, noe å tenke på ved å starte datasenter

Selv om aktivitetene i et datasenter unektelig er digitale, er det ikke alltid den samme tilnærmingen brukes på måten selve datasenteret blir til på. I denne artikkelen fokuserer vi på hvordan man kan oppnå betydelige fordeler ved å digitalisere design- og byggeprosessen for datasentre, spesielt når det gjelder å sikre et sikkert miljø og øke hastigheten til markedet.
 

Voksende datamengde legger føringer på datasentrene

Datamengden som genereres, og den grunnleggende rollen den spiller i den moderne økonomien, har sørget for at etterspørselen etter datasentre fortsetter å øke. Dette kommer tydelig frem i statistikken som viser at IP-trafikken i datasentre vil nå 20,6 zettabyte (ZB) per år innen utgangen av 2021, noe som tilsvarer en årlig vekstrate (CAGR) på 25 % fra 6,8 ZB per år i 2016. Dette tilsvarer en estimert verdi for markedet for bygging av datasentre på 57 milliarder dollar innen 2025.

Det finnes en rekke ulike tilnærminger til og størrelser på datasentre: fra de typisk mindre "edge"-fasilitetene som strekker seg langs nettverkskanten for å levere ressurser til skytjenester og bufret strømmeinnhold til lokale sluttbrukere, til de ofte enorme "hyperscale"-datasentrene som drives av de aller største tjenesteleverandørene.

Det som er konstant, er den økende populariteten til en modulær tilnærming til design og bygging. Ved å ta i bruk stadig mer strømlinjeformede konstruksjonsmodeller kan byggeprosessen bli raskere og dermed bedre i stand til å møte den eksponentielle veksten i behovet for datalagringskapasitet.

Datasentre med én eller flere lokasjoner

Når det gjelder datasentre med flere lokasjoner og campuser, kan en standardisert tilnærming til sikkerhet og anleggsdesign generelt gi betydelige fordeler. Robusthet er avgjørende for datasentre og kan oppnås på tvers av ulike konfigurasjoner.

Hvis to eller flere datasentre på lavere nivå er plassert på samme sted, kan man oppnå robusthet gjennom tette forbindelser, noe som gir en høyere grad av robusthet enn ved et tradisjonelt oppsett med ett enkelt sted.

Ved å ta i bruk delte nettverk på tvers av flere uavhengige datasentre kan man oppnå resiliens for distribuerte lokasjoner gjennom flere instanser som er asynkront tilkoblet. Når det gjelder skybasert robusthet, kan tett sammenkobling av anlegg med høy båndbredde og fiber redusere risikoen for avbrudd.

På den fysiske sikkerhetssiden er utfordringen å definere sikkerhetsprosesser og teknologistandarder som er smidige nok til å kunne brukes i dette varierende landskapet, samtidig som de gir målbare og konstante sikkerhetsnivåer til riktig kostnad.

BIM (bygningsinformasjonsmodellering), som vi definerer som en geometrisk tvilling med en forbindelse mellom digital og fysisk motpart, kan gi betydelige fordeler også her ettersom det gjør det mulig å "teste" sikkerhetsplaner på tvers av ulike anleggskonfigurasjoner og -størrelser istedenfor å iverksette planen uten gode målinger på effekt. Kombinert med sterk programstyring og tilsvarende servicepartnere kan slike partnerskap redusere tiden det tar å få ny kapasitet på markedet med opptil fem måneder.
 

Imøtekomme behovene til en risikoavers bransje

Sikkerhetstruslene mot datasentre er mange og kan være både fysiske og cyberrelaterte. Det er derfor ikke overraskende at datasenterbransjen ikke bare er en av de mest teknologisk avanserte, men også en av de mest risikoaverse. Ved å inngå partnerskap med sikkerhetsselskaper som har en forståelse av BIM og hvordan det kan bidra til en mer strømlinjeformet og helhetlig tilnærming til effektiv sikkerhet, kan datasentereiere og -operatører gi liv til planene sine og oppnå målbare drifts- og kostnadsbesparelser.

Ta kontakt med oss i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å sikre datasenteret ditt bedre

Kontakt oss