Fjernovervåking

7 tegn på at det er på tide å forbedre overvåkningssystemet ditt

Publisert
man watching over large security system monitors
7 tegn på at det er på tide å forbedre overvåkningssystemet ditt

7 tegn på at det er på tide å forbedre overvåkningssystemet ditt

Forestill deg at det er en høy alarm på jobben som ikke kan slås av. Du får ikke gjort noe arbeid, du vet ikke om det foregår noe kriminelt, og politiet ankommer etter hvert stedet for å til slutt se at det hele var en falsk alarm.

Dette er en situasjon politiet og nødetater står overfor hele tiden. For dem er det et problem som kaster bort verdifull tid som kunne ha blitt viet til faktiske nødsituasjoner, og det svekker etatenes handlingsevne og generell responstid. Falske alarmer avler likegyldighet både for deg og rettshåndhevelse - en likegyldighet som blir farlig når intetanende mennesker befinner seg i truende situasjoner.

For virksomheten din kan mange falske alarmer også bety politibøter dersom de kunne blitt unngått. Over tid kan stadige falske alarmer påvirke politiets tillit til dine forespørsler om respons og redusere deres vilje til å reagere med hastverk når det faktisk er en nødsituasjon. Det er ikke lurt å rope ulv hele tiden.

Statistikk for Videoovervåking

99
 99%

av alle alarmer er falske

98
$3B

er den gjennomsnittlige kostnade for amerikanske virksomheter relatert til falske alarmer hvert år

98
98%

av alle innbruddsalarmer er ikke faktisk kriminalitet

Du har kanskje allerede et overvåkningssystem på plass, men:

  • Har det gjort livet ditt enklere eller vanskeligere? Har du ved et uhell utløst alarmen eller ringt politiet på grunn av en pågående (falsk) alarm?
  • Utnytter du overvåkingssystemet til det fulle?
  • Stoler du på at systemet kan skille mellom en person som ikke har grunn til å være på eiendommen din og en person som har det?
  • Om natten, kan du sove med full tillit til at sikkerhetssystemet på arbeidsplassen din kan oppdage at en mulig kriminalitet pågår uten noen ansatte til stede?

Dagens krav til profesjonell overvåkning er helt annerledes enn for et par år siden. Sikkerhetsbehovene har gått utover beskyttelse av ting til et større fokus på beskyttelse av mennesker. Er menneskene dine på rett sted til rett tid? Er de alene? Er sikkerhetsteamet ditt på stedet? Det siste er i økende grad ikke tilfelle – så hvordan skal de få med seg hendelser og utvikling i sanntid og reagerer på en passende måte når de trengs?

I en tid der kriminalitetstallene øker og politiet stadig utfordres med å prioritere sine ressurser, må du sørge for at enhver forespørsel om hjelp fra dem kommer med informasjon som hjelper dem å respondere raskt og effektivt.

commercial security camera systems

Kan ditt nåværende system møte kravene til dagens profesjonelle? Det følgende er syv indikasjoner på at det er på tide å forbedre ditt overvåkingssystem for sikkerhet.

1. Mange feilalarmer og svikt når situasjonen krever det

Omtrent 99 prosent av alle alarmer er falske, og de er et konstant irritasjonsmoment for nødetater. Det er viktig å forstå at alarmsystemer har blitt veldig pålitelige når det gjelder å oppdage menneskelig tilstedeværelse på et beskyttet sted - problemet er at det store flertallet av disse alarmene skyldes mennesker som faktisk har rett til å være på stedet.

En viktig distinksjon å huske når vi snakker om feilalarmer er å skille mellom alarmer som skyldes utstyret og alarmer som er forårsaket av kunden på grunn av mangelfull opplæring eller forståelse av mennesker og bevegelse av f.eks. inventar i sitt eget område.

I flere tilfeller resulterer innbruddsalarmer i en anmodning fra politiet om å undersøke alarmkilden før det sendes noen, men selv da er alarmen ofte falsk.

For organisasjonen din vil falske alarmer:

  • Forstyrrer ansattes produktivitet med unødvendige telefonsamtaler.
  • Spise opp tid og verdifulle ressurser

De er også kostbare - $ 3,2 milliarder per år, ifølge Security Info Watch. På en mindre skala kan falske alarmer føre til unødvendige bøter som spenner fra $ 25 til $ 400 for første overtredelse og kan stige til flere tusen dollar etter mange alarmer på ett år. Politiet i noen byer vil nekte å svare på steder med gjentatte overtredelser. Bøtene og reglene varierer avhengig av byen og staten din.

Både organisasjoner og rettshåndhevelse opplever "alarmutmattelse." Likegyldighet er en stor risiko. "Innbruddsalarmene gis vanligvis lav prioritet av responderende styrker når opptil 98% av dem ikke er virkelige lovbrudd," sa National Sheriff's Association.

Når falske alarmer gjentas så kan arbeidsgivere, ledere og til og med nødhjelpspersonell ignorere dem eller ikke ta dem på alvor. Ikke vær sikkerhetssystemet som "roper ulv."

Falske alarmer skyldes oftest mennesker som har en grunn til å være på eiendommen din. Det kan være en ansatt som ikke har en nåværende alarmkode eller ikke har blitt opplært i riktig bruk av systemet. Det kan være en leveringsperson som har gått inn på eiendommen og ikke engang er klar over at sikkerhetssystemet er på.

Kanskje ansatte kom inn gjennom inngangsdøren og ikke klarte å deaktivere systemet innenfor den programmerte 30 eller 60 sekunders tidsperioden som alarmen tillater. De kan ha tastet inn feil sikkerhetskode eller glemt koden helt. Kanskje problemet ikke ble forårsaket av en person i det hele tatt, det kan ha blitt forårsaket av en svevende ballong eller et svingende skilt, eller til og med av et dyr fanget i bygget ditt - hva som helst som kan forårsake utilsiktet utløsning av en bevegelsessensor.

Å vite tidspunktet på dagen, alarmpunktene som er aktivert, og å kjenne navnene på de involverte personene, kan hjelpe deg med å raskt skille mellom opplæringsproblemer for ansatte, leverandørproblemer, eller utfordringer med selve systemet.

2. Det tar for lang tid å respondere på en hendelse

Hvis alarmen går av vil du at sikkerhetsteamet skal være i stand til å reagere så raskt som mulig. Hvis det tar for lang tid å reagere på en hendelse, kan det føre til at skade allerede er gjort eller at tyvene har forlatt området med gods før sikkerhetsteamet er på plass.

Dette problemet kan være forårsaket av flere ting, som for eksempel utdatert utstyr eller mangel på bemanning. Det kan også være at sikkerhetsteamet ikke har tilgang til riktig informasjon, eller at de ikke har tilgang til informasjon i sanntid.

For å overkomme dette problemet kan du vurdere å oppgradere til en mer moderne overvåkningsteknologi som bruker avanserte algoritmer og kunstig intelligens for å forutsi hendelser og varsle sikkerhetsteamet før de oppstår.

male security guard overlooking security monitoring system moitors

3. Sikkerhetssystemet er rett og slett gammelt

Ideelt sett skal sikkerhetssystemet ditt gi verdi til organisasjonen som helhet. Hvis systemet ditt har en tendens til å mislykkes, starte på nytt eller sende meldinger som indikerer at det ikke fungerer ordentlig, så er det på tide å vurdere å kjøpe et nytt system med bedre pålitelighet og moderne funksjonalitet.

Du kan ha utdatert utstyr og teknologi. Kjerneteknologi som brukes i dagens alarmsystemer er gjerne 50 til 60 år gammel og det er lett å ignorere et system som virker år etter år - når systemet i realiteten ligger langt bak nåværende teknologier. Som et eksempel har det siste tiåret ført til dramatiske endringer for mange kunder når de overfører alarmteknologien til nettverksbasert kommunikasjon.

For mange kunder har disse endringene ført til betydelig reduksjon i telefonutgifter samtidig som de flytter bort fra telefon teknologi som blir stadig mer upålitelig når telefonselskaper oppgraderer sin egen infrastruktur. Nye alarmsystemer har langt mer sofistikerte typer deteksjonsenheter og kommunikasjonsveier for å nå overvåkningssenteret - inkludert mobilnett, nettverk, radio og samt telefonlinjer.

Imens telefonselskapene oppgraderer teknologiene sine, blir gamle teknologier utfaset og avviklet, som i dagens overgang fra 4G til 5G og avsluttet støtte for 2G/3G i Norge.

Vi er nå i det som Security Magazine kaller "The IoT era" for sikkerhetsteknologi. For tiden er det over 26 milliarder enheter tilkoblet internett, dobbelt så mange som for fem år siden. Det enorme antallet enheter som er tilkoblet internett tilgjengeliggjør tidligere utilgjengelig informasjon til kunden og alarmselskapet om endrede forhold på kundens sted.

Innsamling av denne dataen og bruk av sofistikert analyse endrer måten sikkerhetstjenester tilbys til kundene - tjenester begrenser seg ikke lenger til å sende politiet når en alarm mottas, men flytter nå til prediktiv analyse.

Denne perioden vil også bli kjent som "Convergence Era." Vi se en overgang fra Physical Security Information Management (PSIM) til Converged Security and Information Management (CSIM).

Dette utvider mulighetene for PSIM-software utover fysisk sikkerhet for å fange og korrelere data fra flere IT- og sikkerhetsinformasjonsstyringssystemer. Dette systemtypen kan støtte store, vidt spredte nettverk, samt forsyningssystemer, logistikksstyring og produksjon. I hovedsak byr fremtiden på enhetlig sikkerhetsstyring.

Noen ganger kan digitalisering av systemer virke komplekst og dyrt. Imidlertid kan dagens systemer faktisk spare deg penger. Du kan konfigurere sikkerhetssystemet ditt for å ta i bruk forskjellige verifikasjonsfunksjoner, som video og lyd. I stedet for å betale for dyre installasjoner, maskinvare og vedlikehold, tilbyr en abonnementsmodell en månedlig kostnad og muligheten til å oppdatere automatisk. Hvis abonnementstjenesten din er skybasert, vil du automatisk ha en høyt sikret sikkerhetskopi av dataene dine utenfor lokalene.

Når du bestemmer deg for å forbedre ditt overvåkingssystem for sikkerhet, kan du dra nytte av dagens teknologi som AI.

4. Du ser behov for å stramme opp daglig drift

Forstyrrelser i forsyningskjeden kan være ekstremt kostbart for organisasjoner - for noen selskaper kan dette føre til millioner av dollar i ekstra kostnader og tapt inntekt hvert år. Imidlertid kan et pålitelig sikkerhetssystem gå langt i å sikre integriteten og effektiviteten til forsyningskjedeoperasjoner, forsendelser og leveranser. Riktig håndtering av disse operasjonene tjener organisasjonen ved å styrke dens omdømme, spare penger og beskytte arbeiderne.

Halvparten av de undersøkte lederne sier at synlighet i forsyningskjeden vil være deres organisasjons høyeste prioritet om to år, ifølge Security Magazine. Synlighet i forsyningskjeder og strømlinjeforming av den daglige driften er derfor dimensjoner overvåkingssystemer vil spille en særlig stor rolle.

Mange organisasjoner som for eksempel butikker bruker alarmsystemer for å administrere konsistensen i åpningstidene og stengningstidene til butikkene sine. Kunden gir sikkerhetsselskapet en tidsplan for forventede åpningstider og lukketider, og ber deretter om varsler hvis ansatte ikke aktiverer systemet og forlater lokalet innen den forventede tiden.

En svikt av ansatte til å aktivere systemet til rett tid, anses av noen kunder som en indikasjon på mulig trussel og kan tjene som en påminnelse om å eskalere en velferdsjekk for ansatte for å forsikre seg om at alt er i orden.

Sikkerhetsdata vil være hjørnesteinen for å få operasjoner til å gå jevnt. "Mer enn noen gang før ønsker organisasjoner tilgang til sanntidsdata som gir et dypere innblikk i drift, enhetsstatus, trusselnivå og mer.

En annen måte systemet ditt kan hjelpe drift på er gjennom avansert analyse - å bestemme på forhånd hvilke data som vil være mest verdifulle for organisasjonen din og hvorfor.

Butikk og handel kan bruke analyse til å:

  • Identifisere mulige butikktyver og spore atferdsmønstre.
  • Administrere butikktrafikk
  • Overvåke ventetider
  • Evaluere produkt-/displayaktivitet og interesse

Jo mer data og informasjon du fanger opp, jo mer kan du bruke det til å drive og fremtidssikre virksomheten din.

Klar til å forbedre overvåkingssystemet ditt? Ta kontakt med en sikkerhetsekspert i dag.

SEC Wall Camera

5. Du arbeider i en bransje med spesifikke behov som ikke lenger møtes med systemet du har i dag

Hva med banker eller finansinstitusjoner? En måte avansert videostyring og fjernovervåking kan utgjøre en stor forskjell er ved minibanker. De må være i stand til å skille mellom noen som bare mottar kontanter for en kveld ute eller noen som sover ved siden av minibanken, ofte fordi den er i et skjermet område.

Med teknologi kan banker konfigurere en definert sone rundt en minibank og angi en tidsramme. Systemet kan varsle deg om mistenkelige oppholdstider, eller hvis noen er på stedet lenger enn de burde være, sier Security Magazine.

6. Systemet er ikke tydelig nok i hvorvidt den støtter opp om dagens forskrifter

Mange bygg og virksomhetstyper er underlagt regler og forskrifter. Disse forskriftene kan skisse ut krav som f.eks. installasjon av røykdetektorer i kontorrom og korridorer i henhold til svært spesifikke krav.

Manglende overholdelse av riktige alarmprosedyrer kan føre til komplikasjoner relatert til ansattes sikkerhet og brannvesenets evne til å gjenvinne kontroll på hendelser. Om man ikke er i tråd med regler risikerer man selvfølgelig også bøteleggelse.

I økende grad kommer det regler fra politi som sier at før man tilkaller nødetater så må alarmer verifiseres av en person tilstede eller digitalt gjennom video eller lyd. Dette understreker behovet for oppdatert teknologi.

Det er også viktig å optimalisere forsikringsdekningen din. Noen forsikringsselskaper vil ikke utstede forsikringen din med mindre det er tilstrekkelige sikkerhetsbeskyttelser og overvåking på plass for din kommersielle eiendom.

Forsikringen vil hjelpe til med å dekke eventuelle skader eller tap på virksomheten din, erstatte stjålet eller skadede eiendeler og dekke visse typer utstyr. Hvis en uventet hendelse skjer, vil du være glad for å ha dem som støtte.

security monitoring center representative responding to call

7. Det er lenge siden du tilpasset kamera og sikkerhetssystem til kontortidene … som nå er hybrid og med fleksitid

I 2020 utførte over 71 prosent av arbeidstakerne jobben sin hjemmefra hele eller mesteparten av tiden, ifølge Pew Research. Pandemien skapte nye innovasjoner innen sikkerhet for å forbedre hvordan organisasjoner beskytter sine ansatte, eiendeler og fasiliteter.

Et problem organisasjoner må løse, er å beskytte eiendom og eiendeler når folk jobber eksternt, enten det er noen få dager i måneden eller permanent. Se etter muligheter for å hjelpe til med å forbedre effektiviteten i den nye arbeidstilværelsen din hjemmefra. Utforsk bruk av fjernovervåkingssystemer som kan hjelpe deg med å låse og låse opp porter og dører uansett hvor du er. Dagens løsninger kan også verifisere alarmer fra en annen lokasjon.

Når du vurderer en oppdatering, spør sikkerhetsleverandøren din om systemet kan oppdage kriminelle som bruker maske. Det riktige systemet kan identifisere en kriminell selv om han eller hun har på seg en maske, basert på identifiserende egenskaper som høyde og vekt, unike frisyrer, øyenfarge og mer. Videostyring kan også brukes til å bekrefte mulige kriminelle trusler.

Berøringsfrie løsninger er viktigere nå enn noen gang før. Løsninger som berøringsfrie dører, mobilaktivert identifikasjon og NFC-basert tilgangskontroll vil redusere spredningen av bakterier og forbedre helsen og sikkerheten til dine ansatte.

Menneskelig temperaturscreening er en annen funksjon å se etter i sikkerhetsteknologi. Termiske kameraer i disse systemene kan ikke diagnostisere COVID-19 eller noen andre sykdommer, men de kan oppdage unormale temperaturer og utløse alarmer hvis det er over en viss spesifisert standard. Du kan bruke 38°C - CDCs terskel for feber.

Fjernovervåkingsteknologier kan gjøre mye mer enn å utløse alarmvarsler. Hva om du jobber på en universitetscampus og vil føle deg trygg mens du går rundt etter det er blitt mørkt? Det finnes systemer som gjør at en sikkerhetsvakt kan følge deg gjennom video når du går alene i mørket eller i ubehagelige soner. Om du så skulle ønske at politiet skal komme kan vekteren tilkalle med et tasteklikk.

Hvis du ikke vil ha en virtuell sikkerhetsvakt, men fortsatt vil vite at et sikkerhetsteam er tilgjengelig så kan du prøve kamera-runder. Her kobler vektere seg på en serie kameraer på angitte tidspunkter for å se etter aktivitet på en live kamerafeed. Dette kan fungere godt dersom vi over tid har opparbeidet oss innsikt om at de fleste uønskede hendelser skjer i en bestemt sone på enkelte dager og tidspunkt.

Hvis du vil ha en mer åpenbar måte å skremme bort kriminelle på så bør systemet ditt ha en panikknapp. Trykker du på panikknappen så utløser våre vektere på operasjonssentralen en alarm. Vekteren kan starte en videoøkt på stedet og annonsere gjennom en høyttaler at området er overvåket.

Bruk fjernovervåking for å holde kursen

I løpet av de neste årene vil mange ansatte komme tilbake til kontoret, og mange vil fortsette å jobbe eksternt. Du trenger et sikkerhetssystem som vil tilpasse seg organisasjonens kontinuerlige endringer og hjelpe dine ansatte uansett hvor de er. Jo mer du tar bevisste sikkerhetsvalg som møter dagens behov, jo mer effektiv og produktiv vil virksomheten din være.