Service & Underhåll

Van driving on location.

Optimera driften av ert säkerhetssystem med löpande service och underhåll

Driften av säkerhetssystem är avgörande för de flesta företag. Ett haveri i till exempel passersystemet kan få konsekvenser för produktiviteten. Vi erbjuder löpande service och underhåll, så att era system fungerar korrekt och optimalt.

  • ISO 9001:2015-certifierad leverantör
  • Följ försäkringskravet för årlig besiktning
  • Undvik driftavbrott med kontinuerlig service
  • Skräddarsytt serviceavtal efter era specifika behov
STANLEY Security technician installing camera

Servicenivå efter era behov

Alla kunders servicebehov är inte desamma. Vissa kunder har krav från t.ex. deras försäkringsbolag till en viss försäkringsnivå, samt besiktning av deras säkerhetssystem minst en gång om året. Andra kunder är djupt beroende av att deras säkerhetssystem fungerar utan avbrott, eftersom en driftstörning kan ha stor inverkan på deras produktion eller affärsverksamhet.

Oavsett era krav och behov erbjuder Securitas Technology serviceavtal skräddarsydda efter varje kunds önskemål och krav. Fel kan uppstå på grund av slitage eller olyckor och med ett serviceavtal är ni garanterade snabb och effektiv felsökning. Vår serviceberedskap omfattar hela landet och kan skickas dygnet runt, året runt.

Ett serviceavtal säkerställer driften av säkerhetssystemen till en fast månadskostnad. Det håller nere driftkostnaderna och säkerställer att vi snabbt kan hjälpa till vid fel, haverier eller störningar. Vi erbjuder olika typer av avtal som täcker service, antingen inom ordinarie arbetstid, dygnet runt eller inom en fast inställelsetid efter servicebegäran.

Rikstäckande serviceberedskap

Vi har servicetekniker över hela landet, därför kan vi alltid ge snabb och effektiv service – oavsett var i landet ni befinner er.

Våra tekniker är erfarna och specialutbildade inom både passerkontroll, video och inbrottssystem. De utbildas kontinuerligt efter individuella behov och önskemål, så att vi utvecklar och underhåller kunskapen hos våra kompetenta medarbetare och därmed kan fortsätta att serva och underhålla både nya och äldre system.

Utanför vår normala arbetstid tar våra jourtekniker över. De är redo dygnet runt - 365 dagar om året, för att hjälpa kunder, antingen enkelt via telefon eller genom att köra ut till platsen och göra felsökning direkt.

På så sätt säkerställer vi att vi kan leverera en servicenivå utöver vad som förväntas - dygnet runt, året om.

SecTech_2022_NL_Tech Installing Cam-220907_5800_jpg
SecTech_2022_UK_Tech Hero-220823_0804_jpg37

Central koordinering från vår kundservice

  • Våra servicekoordinatorer säkerställer en effektiv samordning av våra tekniker, i nära dialog med varje kund
  • Ärendehanteringssystem som kontinuerligt levererar aviseringar till kunder, antingen via mejl eller SMS
FÖRDELAR

Fördelar med ett serviceavtal

Show More

Kontakta oss för att få veta mer om våra serviceavtal