Stat & Kommun

Skydda ledarna i våra samhällen genom att erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats.

Samarbete på lokal, federal och statlig nivå

Våra offentliga byggnader, transportsystem och infrastruktur är fundament för vårt samhälle. Experterna på Securitas Technology förstår att med varje offentlig anläggning finns ett antal unika faktorer, från byggnadens layout till antalet anställda, som man behöver ta ställning till. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att designa, implementera och underhålla ett integrerat säkerhetssystem som balanserar säkerhet och hälsa samtidigt som vi planerar för framtida expansion. Vi har ett komplett utbud av produkter och tjänster speciellt utformade för att möta de unika kraven från offentliga myndigheter och organisationer och dess anläggningar, vilket många offentliga institutioner runt om i världen upptäckt.

Utmaningar

Säkerhetsutmaningar för stat och kommun

Utmaningarna för den offentliga säkerheten sträcker sig från försök att infiltrera säkra områden till attacker mot hemligstämplad data. För att minska dessa risker och förbättra säkerheten för våra offentliga anläggningar krävs ett övergripande tillvägagångssätt.

Säkerställ efterlevnad på alla nivåer

Securitas Technologys dedikerade myndighetsteam består av säkerhetskonsulter, arkitekter och ingenjörer som är specialutbildade och kvalificerade för alla typer av säkerhetssystem. Ert system utformas inte bara för att uppfylla nuvarande krav, utan även med framtida efterlevnadsbestämmelser i åtanke. Vårt mål är att alltid förse våra offentliga kunder med den högsta nivån av expertis och tjänster när det gäller offentlig efterlevnad.

Varför Securitas Technology?

Experter på statlig säkerhet

Vårt mål är att förse våra offentliga kunder med den högsta nivån av expertis och tjänster när det gäller både federal och lokal efterlevnad. Securitas Technology har personal på expertnivå som enbart ägnar sig åt statlig säkerhet. 

Skydda era anläggningar i dag