Passersystem

Vad säkerhetsansvariga bör känna till om passersystem

Publicerad
SecTech_2023_US x RLL_Swiping Card-1601
Vad säkerhetsansvariga bör känna till om passersystem

Kärnan i varje organisations säkerhetsstrategi är dess förmåga att kontrollera vem som har tillgång till ens lokaler och när. Därför är det avgörande att ha en strategi och system för att hantera säkert och kontrollerat tillträde.

Från att ha skyddat sina medarbetare, inventarier och fastigheter med traditionella lås- och nyckelsystem har hoten i samhället ökat och elektroniska passersystem tagit över mer och mer.

Många företag ser fördelarna med att använda passersystem som enkelt kan administrera vilka personer som har tillträde vid vilken tidpunkt. Passerkort går dessutom att spärra utan att, som med traditionella nycklar, behöva byta ut hela eller delar av låsen om en nyckel tappas bort. Passersystemen erbjuder också flera lager av säkerhet; kort, kort kombinerat med PIN-kod eller biometriska läsare som till exempel ansiktesavkänning för att säkerställa att det är rätt person som ges tillträde. 

Säkerhetsansvariga bör hålla sig uppdaterade inom dessa lösningar och trender för att säkerställa att de har en fungerande effektiv lösning.

Vid utvärdering av olika lösningar för passerkontroll kan man fråga sig själv: Hur hanteras tillträdet till våra lokaler på ett säkert, enkelt och effektivt sätt? Svaret beror på flera faktorer, bland annat vilken typ av verksamhet din organisation bedriver, dess storlek, riskprofil samt var det är beläget.

Låt oss se över vad man skall tänka på när man vill införa ett passersystem i sin organisation.

Hur fungerar passersystem och vad skall man tänka på?

Varje organisation och företag har unika behov och förutsättningar. Passersystemen erbjuder flera olika lösningar för att verifiera att det är en behörig person som vill passera, såsom passerkort, i kombination med PIN-kod eller biometri. Vilket alternativ som är bäst för din organisation beror på verksamheten samt hur lokalerna är strukturerade. Till exempel kan huvudentrén utrustas med speedgates för snabbt och kontrollerat tillträde, garaget med läsare för fordon, utvecklingsavdelningen med biometri och så vidare.

På Securitas Technology delar vi vanligtvis in lösningar för passerkontroll i följande erbjudanden:

  • Molnbaserade system - Molnbaserade lösningar tillåter enkelt administratörer att hantera systemet säkert, var som helst, när som helst, vilket ger förbättrad flexibilitet, skalbarhet och tillförlitlighet. Ingen installation behövs i kundens IT-nätverk eller datorer. Molnbaserade lösningar erbjuder också möjligheten till fjärrhanterade åtkomsttjänster samt fjärrservice av systemet.

  • On site - En lösning bestående av programvara och hårdvara som hanteras från en fysisk server installerad i kundens lokaler och ansluten till kundens IT-nätverk.

  • Biometri och ansiktsigenkänning - Tumme, iris eller ansikte som passerkort med mycket hög säkerhet att det är rätt person som får tillträde. 

  • Mobile Access - Mobiltelefonen som passerkort. Enkel och snabb hantering av passerkort i telefonen som förenklar administrationen jämfört med fysiska passerkort. Säkerheten höjs oftast i och med att de flesta alltid har sin mobiltelefon med sig och ogärna lånar ut den till en kollega samt vänder hem om man har glömt den.

  • Passerkort  - Beröringsfria taggar eller passerkort med layout som företags id-kort.

  • Besökssystem - Besökssystem för att erhålla kontroll på besökare och som avlastar receptionen eller automatiserar hela hanteringen så att bemannad reception inte behövs. Besökare registreras och besöksinbjudningar skickas automatiskt ut via exempelvis Outlook. Receptionsdörren kan vara låst och besökaren får en QR-kod i sin mobil för att komma in i besöksarean och SMS skickas till mottagaren.

Notera att dessa lösningar vanligtvis kombineras och att Securitas Technology hjälper dig att säkerställa den mest effektiva helhetslösningen för din organisation.

Framtidens passerkontroll

Utvecklingen inom passerkontroll går mer och mer åt att systemen flyttar till molnet enligt Securitas Technologys årliga trendrapport där mer än 900 beslutsfattare globalt har gett sin framtida syn på hur säkerhetsbranschen kommer att utvecklas. I en värld som värderar snabbhet, bekvämlighet och säkerhet är det lätt att se varför dessa lösningar som beskrivs snabbt blir populära.

Läs mer i 2024 års trendrapport. 

Införliva ett modernt innovativt passersystem i din organisation

Att införa ett passersystem handlar inte bara om att installera ny utrustning. Idealt bör processen omfatta en långsiktig plan för att säkerställa sömlöst införande, integration och en förhöjd användarupplevelse. På vägen bör följande beaktas:

  • Integration - Se till att det nya systemet integreras väl med befintlig säkerhetsinfrastruktur. Detta inkluderar utrustning som inbrottslarm och övervakningskameror. För att säkerställa att allt fungerar med redan befintliga system, kontrollera med din säkerhetspartner att så är fallet - och om inte, skapa en plan för att uppdatera befintliga äldre system.

  • Användaracceptans - Nya system och teknologier kräver acceptans från alla användare, såväl anställda och besökare som administratörer. Utbildning vid införande av nya system är mycket viktigt samt om möjligt att eftersträva gradvis övergångsplan.

  • Data- & cybersäkerhet - Tillse alltid att installationen görs på ett så säkert sätt som möjligt. Ställ krav på din säkerhetspartner att systemen installeras efter normer och regler.

  • Skalbarhet - Det valda systemet skall kunna växa och anpassas i takt med organisationen. 

Är du osäker på var din organisation befinner sig? Våra experter på Securitas Technology är redo att guida dig hela vägen, oavsett din organisations specifika behov.

Läs mer om hur vi kan samarbeta med dig för att skapa en säkrare och tryggare miljö för dina anställda, kunder och besökare.

Kontakta oss